Zbornik triindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference
Proceedings of the 23rd International Electrotechnical and Computer Science Conference

  Ponedeljek, 22. september, 2014 Torek, 23. september, 2014 Sreda, 24. september, 2014
soba 10h 11h 15h-17h 17h-19h 9h-10h30 11h 15h-17h 17h-19h 9h-10h30 10h30-12h
A otvoritev VP1,2,3 PS1 PS2 CS1 VP4,5 ST1 ST2 TC1 TC2
B AE1 AE2 DI1 DD CS2 CS3
C ME1 ME2 EL1 SM1 SM2 AR1 AR2
D PR1 PR2 MT1 BM1 BM2

Vabljena predavanja/Invited Lectures

SEKC./SECT. VP

1. Power Line Communications: information flow through the grid
Tonello Andrea M. , Univ of Udine, Italy

2. On the Application of Remote Healthcare Strategy in Treating Autistic Children at Home
Koushik Maharatna, Univ of Southampton, UK

3. Metrology for Meteorology and Climate
Merlone Andrea, INRiM, Torino, Italy

4. Tehnologija za letenje s hibridnimi pogoni HYPSTAIR
Tomažič Tine, Pipistrel d.o.o., Ajdovščina
Matko Drago, Pipistrel d.o.o., Ajdovščina
Veble Gregor, Pipistrel d.o.o., Ajdovščina
Tomažič Jure, Pipistrel d.o.o., Ajdovščina

5. Mobilis Framework - Quick and Cost effective Mobile bio-sensor solutions
Lampe Jure, Mobili d.o.o, Lj

Elektronika / Electronics

SEKC./SECT. EL.1
Elektronika / Electronics

23.09.2014 ob/at 09:00 v/in C
Preds./Chair: Andrej Žemva

1. Uporaba brezkontaktnih kartic za namene brezgotovinskega plačevanja na prireditvah
Fras Matjaž, Margento R&D, Mb
Štamperl Peter, Margento R&D, Mb
Chowdhury Amor, Margento R&D, Mb

2. Pametna mobilna naprava z USB razširitvenim modulom kot plačilni terminal
Sadek Uroš, Margento R&D, Mb
Kseneman Bojan, Margento R&D, Mb
Šamperl Peter, Margento R&D, Mb
Chowdhury Amor, Margento R&D, Mb

3. Razvoj novega plačilnega terminala Margento Vend POS
Gorjanc Jože, FE, Kk
Golež Martin, Margento R&D, Mb
Šamperl Peter, Margento R&D, Mb
Chowdhury Amor, Margento R&D, Mb

4. Več-fazni DC-DC pretvornik navzdol
Truntič Mitja, FERI, Uni Mb
Rodič Miran, FERI, Uni Mb
Milanovič Miro, FERI, Uni Mb

5. Pulzno gostotna modulacija za razsmerniške sisteme
Korošec Lucijan, FERI, Uni Mb
Konjedic Tine, FERI, Uni Mb
Truntič Mitja, FERI, Uni Mb
Rodič Miran, FERI, Uni Mb
Milanovič Miro, FERI, Uni Mb

6. Sinhroni pretvornik navzdol s preklapljanjem pri ničelni napetosti
Konjedic Tine, FERI, Uni Mb
Korošec Lucijan, FERI, Uni Mb
Truntič Mitja, FERI, Uni Mb
Rodič Miran, FERI, Uni Mb
Milanovič Miro, FERI, Uni Mb

7. Quaternary Digital to Analog Signal Converters
Bundalo Dušanka, FP, Banja Luka
Bundalo Zlatko, FEE, Banja Luka
Softić Ferid, FP, Banja Luka
Kostadinović Miroslav, FTE, Doboj
Pašalić Dražen, SBERBANK, Banja Luka

Telekomunikacije / Telecommunications

SEKC./SECT. TC.1
Brezžične telekomunikacije / Wireless communications

24.09.2014 ob/at 09:00 v/in A
Preds./Chair: Matej Zajc

1. 5G - omrežje prihodnosti
Mlinar Tomi, FE, Uni Lj

2. Uporaba neusmerjenih anten za oceno kota prihoda RF signala
Malajner Marko, FERI, Uni Mb

3. Zmogljivost satelitskih lokacijskih storitev za cestni promet
Štern Andrej, FE, Uni Lj
Bešter Janez, FE, Uni Lj

4. Smartphone-based multiparameter analysis for remote patient monitoring
Šećerbegović Alma, FEE, Tuzla
Suljanović Nermin, FEE, Tuzla
Zajc Matej, FE, Uni Lj
Nurkić Midhat, UCCT, Tuzla
Mujčić Aljo, FEE, Tuzla

5. Terrestrial Digital Transmission of the High-Definition Television in Europe
Jaksic Branimir, FTS, Uni Pristina
Petrovic Mile, FTS, Uni Pristina
Smilic Marko, FNS, Uni Pristina
Gvozdić Branko, FTS, Uni Pristina
Markovic Aleksandar, FNS, Uni Pristina

6. Chip error probability of IEEE 802.15.4 wireless transmission
Pešović Uroš, FTS, Čačak
Planinšič Peter, FERI, Uni Mb
Gleich Dušan, FERI, Uni Mb

SEKC./SECT. TC.2
Telecommunication services / Telekomunikacijske storitve

24.09.2014 ob/at 10:30 v/in A
Preds./Chair: Urban Burnik

7. Ocenjevanje kvalitete algoritmov zaznavanja cest na satelitskih posnetkih
Čotar Klemen, FE, Uni Lj
Zaletelj Janez, FE, Uni Lj

8. Ground Control Point Localization Criterion
Zaletelj Janez, FE, Uni Lj

9. Načini povezave krmilnih elementov za oddaljeno upravljanje hladilne tehnike v nakupovalnih središčih
Humar Iztok, FE, Uni Lj
Prodan Miha, FE, Uni Lj
Vidrih Špela, FE, Uni Lj

10. Pregled naprav in storitev s področja aktivnega življenja in dobrega počutja
Burger Gregor, FE, Uni Lj
Guna Jože, FE, Uni Lj
Sedlar Urban, FE, Uni Lj
Bešter Janez, FE, Uni Lj

11. Scopes in Internet of Things for Active Tourism and Leisure
Pustišek Matevž, FE, Uni Lj
Mali Luka, FE, Uni Lj
Kos Andrej, FE, Uni Lj

12. Combined hardware and cryptographic user data protection in personal computer systems and networks
Ramakić Adnan, Uni Bihać
Bundalo Zlatko, FEE, Banja Luka

Avtomatika in robotika/ Automatic Control and Robotics

SEKC./SECT. AR.1
Robotika in avtonomni mobilni sistemi / Robotics and autonomous mobile systems

24.09.2014 ob/at 09:00 v/in C
Preds./Chair: Roman Kamnik

1. Robustno položajno vodenje dvoprostostnega translacijskega paralelnega manipulatorja po metodi drsnega režima
Hace Aleš, FERI, Uni Mb
Golob Mitja, FERI, Uni Mb

2. Planiranje poti za neholonomen avtonomen sistem v tesnem zemljevidu
Bošnak Matevž, FE, Uni Lj
Škrjanc Igor, FE, Uni Lj

3. Določanje transformacije med triado optičnih markerjev in inercijsko merilno enoto
Podobnik Janez, FE, Uni Lj
Munih Marko, FE, Uni Lj

4. Posnemanje človeških gibov s humanoidnim robotom HOAP
Hribar Roman, IJS, Lj
Vuga Rok, IJS, Lj

5. Vodenje in lokalizacija mobilnega sistema v okolju
Hančič Marko, FE, Uni Lj
Šink Aleš, FE, Uni Lj
Zdešar Andrej, FE, Uni Lj
Klančar Gregor, FE, Uni Lj

SEKC./SECT. AR.2
Avtomatika / Automatic control

24.09.2014 ob/at 10:30 v/in C
Preds./Chair: Sašo Blažič

6. Načrtovanje in analiza modificiranega robustnega notranjega kompenzatorja pozicionirnega sistema
Sarjaš Andrej, FERI, Uni Mb
Svečko Rajko, FERI, Uni Mb
Chowdhury Amor, Margento R&D, Mb

7. Mehki modelno-referenčni regulator s samorazvijajočo metodo deljenja vhodno-izhodnega prostora
Dovzan Dejan, FE, Uni Lj
Blažič Sašo, FE, Uni Lj
Škrjanc Igor, FE, Uni Lj

8. Adaptivno vodenje pomika hidravličnega servocilindra
Nagode Klemen, Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., Medvode
Škrjanc Igor, FE, Uni Lj

9. Avtomatizacija linije za pakiranje kuhinjskih elementov
Pogorelc Janez, FERI, Uni Mb
Strašek Martin, Etra, d.o.o., Dramlje

10. Mobile graphical user interface and controller of fast pulse generator designed in LabVIEW
Mekuč Primož, FE, Uni Lj
Reberšek Matej, FE, Uni Lj

11. Hydro Power Plant Simulator for Control Algorithm Testing
Podržaj Primož, FS, Uni Lj
Miklavčič Matija, Litostroj Power d.o.o., Lj
Bergant Anton, Litostroj Power d.o.o., Lj

Simulacije, identifikacije, modeliranje / Simulations, Identifications, Modeling

SEKC./SECT. SM.1
Modeliranje in simulacija 1 / Modelling and Simulation 1

23.09.2014 ob/at 15:00 v/in C
Preds./Chair: Borut Zupančič

1. Načrtovanje modela in sistema vodenja z uporabo evolucijskih algoritmov za sistem treh povezanih shranjevalnikov
Corn Marko, INEA d.o.o., Lj
Černe Gregor, INEA d.o.o., Lj
Atanasijević Kunc Maja, FE, Uni Lj

2. Uporaba modela v okolju Matlab-Modelica za analizo in načrtovanje vodenja toplotnih tokov v stavbah
Zupančič Borut, FE, Uni Lj
Sodja Anton, FE, Uni Lj

3. Modeliranje, simulacija in vodenje žerjava na vozičku
Hančič Marko, FE, Uni Lj
Karer Gorazd, FE, Uni Lj
Škrjanc Igor, FE, Uni Lj

4. Metode planiranja strežnih kapacitet na primeru polnilnih postaj
Klampfer Saša, Margento R&D, Mb
Chowdhury Amor, Margento R&D, Mb

5. Automated simulation model building for a complex furniture manufacturing process
Kanduč Tadej, FIŠ, Nm
Rodič Blaž, FIŠ, Nm

SEKC./SECT. SM.2
Modeliranje in simulacija 2 / Modelling and simulation 2

23.09.2014 ob/at 17:00 v/in C
Preds./Chair: Tomaž Gyergyek

6. FDTD simulations of TF/SF plane waves in the presence of PEC scatterers
Gvozdić Branko, FTS, Uni Pristina
Đurđević Dušan, FTS, Uni Pristina

7. Floating potential, sheath potential drop and sheath thickness of a planar electrode immersed in a magnetized plasma with oblique magnetic field
Gyergyek Tomaž, FE, Uni Lj
Kovačič Jernej, IJS, Lj

8. Podatkovno rudarjenje iz časovne vrste ozon - napoved brez napovednikov
Bizjak Boris, FERI, Uni Mb

9. Optimal threshold selection in condition monitoring based on probability of false alarm
Kocare Nada, IJS, Lj
Juričić Đani, IJS, Lj
Boškoski Pavle, IJS, Lj

10. Ocenjevanje debeline ledu na hladilnih rebrih zamrzovalnih skrinj v trgovskih centrih
Gradišar Dejan, IJS, Lj
Glavan Miha, IJS, Lj
Vrančić Damir, IJS, Lj

11. On optimal maintenance strategy using discrete-event Monte Carlo simulation
Nikolovski Filip, IJS, Lj
Juričić Đani, IJS, Lj
Dolenc Boštjan, IJS, Lj

Močnostna elektrotehnika / Power Engineering

SEKC./SECT. ME.1
Električni stroji in pogoni / Electrical machines and drives

22.09.2014 ob/at 15:00 v/in C
Preds./Chair: Rastko FIšer

1. Vpliv geomagnetno induciranih tokov na izgube v navitjih energetskega transformatorja
Pavlin Jure, Kolektor-Etra d.o.o., Lj
Miljavec Damijan, FE, Uni Lj
Kosmatin Peter, FE, Uni Lj

2. Induktivnosti asinhronskega motorja s kratkostično kletko
Drobnič Klemen, FE, Uni Lj
Lavrič Henrik, FE, Uni Lj
Ambrožič Vanja, FE, Uni Lj
Fišer Rastko, FE, Uni Lj

3. Delno razmagnetenje trajnih magnetov v elektronsko komutiranih strojih
Škoda Andraž, FE, Uni Lj
Treven Martin, FE, Uni Lj
Miljavec Damijan, FE, Uni Lj

4. Možnosti testiranja električnih pogonskih sklopov na preizkuševališču z rekuperacijo energije
Lavrič Henrik, FE, Uni Lj
Košir Luka, FE, Uni Lj
Drobnič Klemen, FE, Uni Lj
Fišer Rastko, FE, Uni Lj

5. Techniques to Achieve Energy Efficient Heating Substation
Sarajlic Jasenko, Energonivest, Sarajevo
Demirovic Nedzmija, FEE, Tuzla
Demirovic Enes, Centrano grijanje dd, Tuzla

SEKC./SECT. ME.2
Močnostna elektronika in učinkovita raba energije / Power electronics and efficient energy consumption

22.09.2014 ob/at 17:00 v/in C
Preds./Chair: Danjel Vončina

6. Precizijski AC+DC generator (300 A/6 kHz) za umerjanje kompenzacijskih tokovnih merilnikov
Zajec Peter, FE, Uni Lj

7. Enofazno PFC usmerniško vezje
Leban Aleš, FE, Uni Lj
Zajec Peter, FE, Uni Lj

8. Uporaba fotonapetostnih omrežnih mikro razsmernikov v posebnih aplikacijah
Petkovšek Marko, FE, Uni Lj
Vončina Danjel, FE, Uni Lj

9. Izvajanje antikorozijske zaščite (AKZ) kovinskih delov prenosnih daljnovodov ELES
Belak Lovro, ELES, Lj
Bokal Drago, ELES, Lj
Maruša Robert, ELES, Lj
Ferlič Rado, ELES, Lj
Leva Vladimir, ELES, Lj

10. Vzdrževanje napetostne stabilnosti EES-a z univerzalnim prečnim transformatorjem
Gašperič Samo, FE, Uni Lj
Mihalič Rafael, FE, Uni Lj

11. Definicija procesov in pripadajočih strategij v hladilni tehniki nakupovalnih središč za optimizacijo stroškov porabe električne energije
Vidrih Špela, FE, Uni Lj
Humar Iztok, FE, Uni Lj

Merilna tehnika / Measurement

SEKC./SECT. MT.1
Merilna tehnika / Measuring Techniques

23.09.2014 ob/at 09:00 v/in D
Preds./Chair: Jovan Bojkovski

1. Nizkocenovni USB OTG digitalni osciloskop
Blatnik Aljaž, FE, Uni Lj
Jarm Kaja, FE, Uni Lj
Burnik Urban, FE, Uni Lj

2. Uporabniški vmesnik digitalnega osciloskopa na platformi Android
Jarm Kaja, FE, Uni Lj
Blatnik Aljaž, FE, Uni Lj
Burnik Urban, FE, Uni Lj

3. Merilni tok uporovnih mostičev
Žužek Vincencij, FE, Uni Lj
Bojkovski Jovan, FE, Uni Lj
Batagelj Valentin, FE, Uni Lj
Drnovšek Janko, FE, Uni Lj

4. Preizkusne celice za Elektromagnetno Karakterizacijo Materialov
Pinter Borut, SIQ, Lj
Lindič Matjaž, SIQ, Lj
Voljč Boštjan, SIQ, Lj
Svetik Zoran, SIQ, Lj
Lapuh Rado, SIQ, Lj
Kokalj Miha, SIQ, Lj

5. Stabilnost merilnih ojačevalnikov za merilne pretvornike z merilnimi lističi
Hiti Miha, ZAG, Lj

6. Razvoj adapterja za kalibracijo umetnih omrežij
Kokalj Miha, SIQ, Lj
Voljč Boštjan, SIQ, Lj
Pinter Borut, SIQ, Lj
Lindič Matjaž, SIQ, Lj
Svetik Zoran, SIQ, Lj
Lapuh Rado, SIQ, Lj

7. Merjenje parametrov kvalitete omrežja
Voljč Boštjan, SIQ, Lj
Lindič Matjaž, SIQ, Lj
Lapuh Rado, SIQ, Lj

Akustika in elektroakustika / Acoustics and Electroacoustics

SEKC./SECT. AC.1
Akustika in elektroakustika 1 / Acoustics and Electroacoustics 1

22.09.2014 ob/at 15:00 v/in B
Preds./Chair: Franc Policardi

1. Ocenjevanje osnovnih frekvenc z uporabo kompozicionalnega hierarhičnega modela
Žerovnik Manca, FRI, Uni Lj
Pesek Matevž, FRI, Uni Lj
Marolt Matija, FRI, Uni Lj

2. Časovna stabilnost občutljivosti zvočne kartice v akustičnih merilnih sistemih
Begus Samo, FE, Uni Lj
Policardi Franc, FE, Uni Lj
Drnovšek Janko, FE, Uni Lj

3. Influence of equivalent impedance on acoustic response of flat panel speaker
Novković Dragan, SEECS, Beograd
Milosavljević Boris, SEECS, Beograd
Savić Ana, SEECS, Beograd

4. Nadaljnje ugotovitve merjenja hrupa s pametnimi telefoni v SNG Nova Gorica
Policardi Franc, FE, Uni Lj
Peternel Martin, FE, Uni Lj

5. Izdelava akustičnega merilnika razdalje z uporabo odprto-kodnega merilnega instrumenta Red Pitaya
Meža Marko, FE, Uni Lj

6. Osnove geometrijskega modeliranja akustike prostora
Prislan Rok, FMF, Uni Lj

SEKC./SECT. AC.2
Akustika in elektroakustika 2 / Acoustics and Electroacoustics 2

22.09.2014 ob/at 17:00 v/in B
Preds./Chair: Franc Policardi

7. Modeliranje filtrske sekcije vhodnega kanala analogne mešalne mize z vtičnikom Steinberg VST
Rezar Žiga, FE, Uni Lj
Burnik Urban, FE, Uni Lj
Tasič Jurij, FE, Uni Lj

8. Delno uspešne meritve odmevnega časa v dvorani
Policardi Franc, FE, Uni Lj
Staniša Nejc, FE, Uni Lj

9. Listening of Radio Programs via Internet without Hearing Aid Devices for Persons with Damaged Hearing
Softić Ferid, FP, Banja Luka
Bundalo Zlatko, FEE, Banja Luka
Blagojević Željko, FEE, Banja Luka
Stojanović Radovan, FEE, Podgorica

10. Aktivno dušenje hrupa s sistemom Silentium S-Cube
Munda Jurij, FERI, Uni Mb
Zazula Damjan, FERI, Uni Mb
Holeček Nikola, Gorenje d.d., Velenje

11. Optimalno dušenje Helmholtzevega absorberja
Potisk Tilen, FMF, Uni Lj
Van Midden Marion, FMF, Uni Lj
Kokalj Janez, FMF, Uni Lj
Dobravec Anja, FMF, Uni Lj
Svenšek Daniel, FMF, Uni Lj

12. New dataset of emotional and color responses to music
Godec Primož, FRI, Uni Lj
Pesek Matevž, FRI, Uni Lj
Poredoš Mojca, FRI, Uni Lj
Strle Gregor, SAZU, Lj
Guna Jože, FE, Uni Lj
Stojmenova Emilija, FE, Uni Lj
Pogačnik Matevž, FE, Uni Lj
Marolt Matija, FRI, Uni Lj

Računalništvo in informatika / Computer and Information Science

SEKC./SECT. CS.1
Teoretično računalništvo / Theoretical Computing

23.09.2014 ob/at 09:00 v/in A
Preds./Chair: Robert Rozman

1. The Broker Solution Example of Domain Specific Languages Orchestration Framework
Perisic Branko, FTS, Uni Novi Sad
Perisic Ana, FTS, Uni Novi Sad
Lazic Marko, FTS, Uni Novi Sad

2. Comparative analysis of DSM Graphical Editor frameworks: Graphiti vs. Sirius
Vujovic Vladimir, FEE, Uni East Sarajevo
Maksimović Mirjana, FEE, Uni East Sarajevo
Perisic Branko, FTS, Uni Novi Sad

3. Kriptografska zgoščevalna funkcija JH
Verdonik Ivan, FG, Uni Mb

4. Suffix Tree Clustering - Data mining algorithm
Ilic Milos, FTS, Uni Pristina
Spalevic Petar, FTS, Uni Pristina
Veinovic Mladen, FIC, Beograd

5. Poenostavljen model globoke nevronske mreže za razpoznavanje govora
Rozman Robert, FRI, Uni Lj

6. Software Application for Solving the Transportation Problem
Stojanovic Vladica, FSM, K. Mitrovica
Spalević Ljubica, FE, K. Mitrovica
Božinović Milan, FE, K. Mitrovica

7. Določanje tehničnega stanja odklopnikov s pomočjo AFNIS neuro-fuzzy sistema
Maruša Leon, FERI, Uni Mb
Belak Lovro, ELES, Lj
Maruša Robert, ELES, Lj

SEKC./SECT. CS.2
Programska oprema / Software

24.09.2014 ob/at 09:00 v/in B
Preds./Chair: Iztok Fister

8. Programiranje z javansko zložno kodo
Drčar Andraž, FRI, Uni Lj
Dobravec Tomaž, FRI, Uni Lj

9. Ovrednotenje novega na podatkovni gravitaciji temelječega klasifikatorja SDGC
Heričko Aljaž, FERI, Uni Mb

10. Razvoj in uporaba hibridnega domensko-specifičnega modelirnega jezika hEasyTime za merjenje časa na športnih tekmovanjih
Fister Iztok, FERI, Uni Mb
Bošković Borko, FERI, Uni Mb
Fister Iztok, FERI, Uni Mb
Brest Janez, FERI, Uni Mb

11. Preverjanje pravilnosti podatkovnih struktur z odvisnimi tipi v programskem jeziku Idris
Repas Blaž, FRI, Uni Lj
Mihelič Jurij, FRI, Uni Lj

12. Out of chaos in 12 months - improving lead time of sprint projects in software development implementing Drum Buffer Rope Solution
Aljaž Tomaž, ŠCC, Celje

SEKC./SECT. CS.3
Aplikacije / Aplications

24.09.2014 ob/at 10:30 v/in B
Preds./Chair: Denis Horvat

13. Orodje za upravljanje z Margento terminali
Kseneman Matej , Margento R&D, Mb
Horvat Franc, Margento R&D, Mb
Chowdhury Amor, Margento R&D, Mb

14. Bringing Bitcoin virtual currency to proximity points of sale
Breznik Aleš, Margento R&D, Mb
Turk Boris, Margento R&D, Mb
Chowdhury Amor, Margento R&D, Mb

15. Razpoznava točk terena iz podatkov LiDAR z izgradnjo digitalnega modela reliefa
Horvat Denis, FERI, Uni Mb
Jesenko David, FERI, Uni Mb
Žganec Denis, FERI, Uni Mb
Mongus Domen, FERI, Uni Mb

16. Iskanje podobnih video posnetkov kot spletna storitev v oblaku
Šinjur Smiljan, FERI, Uni Mb
Munda Jurij, FERI, Uni Mb

17. Razvoj mobilne aplikacije za merjenje srčnega utripa
Vidic Jan, FE, Uni Lj
Mrak Sebastijan, IJS, Lj
Zupanič Peter, FE, Uni Lj
Lavrenčič Tanja, ALUO, Uni Lj
Meža Marko, FE, Uni Lj

Umetna inteligenca / Artificial Inteligence

Razpoznavanje vzorcev / Pattern Recognition

SEKC./SECT. PR.1
Razpoznavanje vzorcev 1 / Pattern Recognition 1

22.09.2014 ob/at 15:00 v/in D
Preds./Chair: Matej Kristan

1. Probabilistic modeling of diverse feature sets for face recognition from real-world data
Štruc Vitomir, FE, Uni Lj
Križaj Janez, FE, Uni Lj
Dobrišek Simon, FE, Uni Lj

2. Towards View Invariant Person Counting and Crowd Density Estimation for Remote Vision-Based Services
Perko Roland, JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH, Graz
Schnabel Thomas, JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH, Graz
Almer Alexander, JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH, Graz
Paletta Lucas, JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH, Graz

3. An Improved Part-based Model for Visual Tracking
Čehovin Luka, FRI, Uni Lj
Leonardis Aleš, FRI, Uni Lj
Kristan Matej, FRI, Uni Lj

4. Segmenting an object on a uniform background: comparison of segmentation algorithms
Yogi Ashok, IIT-Guwahati, Guwahati
Majnik Matjaž, FRI, Uni Lj
Skočaj Danijel, FRI, Uni Lj

5. Zaznava vdolbin na površjih z deflektometrijo in strojnim učenjem
Kolednik Denis, FERI, Uni Mb
Žalik Borut, FERI, Uni Mb

SEKC./SECT. PR.2
Razpoznavanje vzorcev 2 / Pattern Recognition 2

22.09.2014 ob/at 17:00 v/in D
Preds./Chair: Vitomir Štruc

6. Towards a large-scale category detection with a distributed hierarchical compositional model
Tabernik Domen, FRI, Uni Lj
Kristan Matej, FRI, Uni Lj
Boben Marko, FRI, Uni Lj
Leonardis Aleš, FRI, Uni Lj

7. Detection of 3D objects with a multiple-view keypoint model from item images
Rački Domen, FRI, Uni Lj
Čehovin Luka, FRI, Uni Lj
Kristan Matej, FRI, Uni Lj

8. A preliminary evaluation of robustness to noise using the compositional hierarchical model for music information retrieval
Pesek Matevž, FRI, Uni Lj
Leonardis Aleš, FRI, Uni Lj
Marolt Matija, FRI, Uni Lj

9. Izboljšan operator križanja evolucijskega algoritma za grajenje odločitvenih dreves
Karakatič Sašo, FERI, Uni Mb
Podgorelec Vili, FERI, Uni Mb

10. Paralelizacija postopka za učenje modela mešanice Gaussovih porazdelitev
Lenar Jasna, UP FAMNIT, Koper
Žibert Janez, UP FAMNIT, Koper

Biomedicinska tehnika / Biomedical Engineering

SEKC./SECT. BM.1
Biomedicinska tehnika 1 / Biomedical Engineering 1

23.09.2014 ob/at 15:00 v/in D
Preds./Chair: Maša Kandušer

1. Activation of proinflammatory cytokine IL-1β upon electroporation
Lojk Jasna, FE, Uni Lj
Hafner-Bratkovič Iva, NIC, Ljubljana
Jerala Roman, NIC, Ljubljana
Pavlin Mojca, FE, Uni Lj

2. The effects of antioxidants on gene electrotransfer in vitro
Buzar Ilija, BF, Uni Lj
Pavlin Mojca, FE, Uni Lj
Kandušer Maša, FE, Uni Lj

3. Optimization of electrotransfer parameters for siRNA delivery into primary human myoblasts
Pavlin Mojca, FE, Uni Lj
Lojk Jasna, FE, Uni Lj
Miš Katarina, MF, Uni Lj
Pirkmajer Sergej, MF, Uni Lj
Marš Tomaž, MF, Uni Lj

4. Elektroporacija celic v mediju z nižjim pH
Kramarič Jaka, FE, Uni Lj
Maček-Lebar Alenka, FE, Uni Lj

5. Primerjava zasukov medenice med dvema različnima vodenjema vrtečega se tekočega traku s hojo po tleh
Pavčič Janez, URI - Soča, Lj
Zadravec Matjaž, URI - Soča, Lj
Olenšek Andrej, URI - Soča, Lj
Matjačić Zlatko, URI - Soča, Lj

SEKC./SECT. BM.2
Biomedicinska tehnika 2 / Biomedical Engineering 2

23.09.2014 ob/at 17:00 v/in D
Preds./Chair: Gregor Geršak

6. A spatial modelling technique using principal component analysis
Barakovic Muhamed, DB, Uni Verona
Rogelj Peter, UP FAMNIT, Koper

7. A novel technique for assessment of neuromuscular coupling in pathological tremor
Holobar Ales, FERI, Uni Mb
Spagnolo Gregor, FERI, Uni Mb
Gallego Juan, CSIC, Arganda del Rey
Rocon Eduardo, CSIC, Arganda del Rey
Romero Juan, University Hospital 12 de Octubre, Madrid
Benito Leon Julian, University Hospital 12 de Octubre, Madrid
José Pons, CSIC, Arganda del Rey
Divjak Matjaž, FERI, Uni Mb

8. Integration of bioactive substances data for preclinical testing with Cheminformatics and Bioinformatics resources
Arsic Branko, FS, Uni Kragujevac
Djokic Marija, FS, Uni Kragujevac
Cvjetkovic Vladimir , FS, Uni Kragujevac
Spalevic Petar, FTS, Uni Pristina
Zivanovic Marko, FS, Uni Kragujevac
Mladenovic Milan , FS, Uni Kragujevac

9. Role of hand contact in continually challenged postural equilibrium
Čamernik Jernej, IJS, Lj
Peternel Luka, IJS, Lj
Babič Jan, IJS, Lj

10. Measuring site dependency of skin conductance measurement
Ranogajec Slaven, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Osijek
Geršak Gregor, FE, Uni Lj

Didaktika / Didactics

SEKC./SECT. DI.1
Didaktika / Didactics

23.09.2014 ob/at 09:00 v/in B
Preds./Chair: Andrej Trost

1. »Robomiš« didaktični model z ECIO28 mikrokrmilniškim modulom v pedagoškem procesu
Zoroja Peter, ŠC Nova Gorica, Nova Gorica

2. Metodika poučevanja sestavljenih krmilnikov na primeru LPC 2 sistema
Pregelj Boris, ŠC Nova Gorica, Nova Gorica

3. Firefox OS: nov izziv za študentske projekte
Berglez Uroš, FERI, Uni Mb
Meolic Robert, FERI, Uni Mb

4. Načrtovanje digitalnih sistemov: od števca do videoigre
Trost Andrej, FE, Uni Lj
Žemva Andrej, FE, Uni Lj

5. Poizvedovalno učenje robotike z reševanjem tehniških in tehnoloških problemov
Stanić Tanja, PF, Uni Lj
Avsec Stanislav, PF, Uni Lj

6. Dejavniki zadovoljstva učencev s poizvedovalnim učenjem vsebin naravoslovja in tehnike
Šinigoj Veronika, PF, Uni Lj
Avsec Stanislav, PF, Uni Lj

7. Je mogoče učiti in poučevati laboratorijske vaje iz elektrotehnike z gibanjem, s pomočjo kinestetične metode?
Geršak Gregor, FE, Uni Lj
Geršak Vesna, PF, Uni Lj

Študentski članki / Student Papers

SEKC./SECT. ST.1
Študentsko tekmovanje / Student Competition

23.09.2014 ob/at 15:00 v/in A
Preds./Chair: Matevž Kunaver

1. Optimizacija mobilnih omrežij z uporabo odprtokodnega orodja GRASS-RaPlaT in genetskih algoritmov
Šekuljica Darko, IJS, Lj

2. Avtomatsko testiranje frekvence periodičnih signalov z diskretno metodo hitre Fourierjeve transformacije
Jakopin Blaž, FE, Uni Lj

3. Izgradnja sledilnega sistema za satelit Alphasat
Mrak Sebastijan, IJS, Lj

4. Optimizacija parametrov regulatorja z algoritmom na osnovi obnašanja netopirjev
Fister Dušan, FERI, Uni Mb

5. Real-time ray casting of volumetric data
Lesar Žiga, FRI, Uni Lj

6. Simulation of shoulder and elbow joints movement under different trajectory conditions
Breznik Eva, FMF, Uni Lj

SEKC./SECT. ST.2
Študentsko tekmovanje / Student Competition

23.09.2014 ob/at 17:00 v/in A
Preds./Chair: Matevž Kunaver

7. Linear Programming approach for Radiation treatment planning
Tominec Igor, FE, Uni Lj

8. Pametna čebela - a cloud service for bee-keepers
Cerar Gregor, FE, Uni Lj

9. Merjenje toka na MOSFET-u v močnostnih pretvornikih
Pajer Rok, FERI, Uni Mb

10. Ustvarjanje aplikacij za Windows Phone
Zupanič Peter, FE, Uni Lj

11. Platforma za storitev videa na zahtevo
Vidic Jan, FE, Uni Lj

12. Hand Gesture Recognition with Microsoft Kinect
Jovičić Vladan, UP FAMNIT, Koper
Palangetic Marko, UP FAMNIT, Koper

Poster sekcija / Poster session

SEKC./SECT. PS.1
Poster sekcija 1 / Poster Session 1

22.09.2014 ob/at 15:00 v/in A
Preds./Chair: Matej Zajc

1. Laboratorijski merilni sistem na osnovi naprave Red Pitaya
Cimerman Martin, FE, Uni Lj
Topčagić Zumret, FE, Uni Lj
Golinar Luka, FRI, Uni Lj
Rojec Žiga, FE, Uni Lj
Suvajac Katja, FRI, Uni Lj
Miklavčič Peter, FE, Uni Lj
Mencin Miha, FRI, Uni Lj
Pavlovič Robert, FE, Uni Lj
Mrak Sebastijan, IJS, Lj
Domajnko Dora, FE, Uni Lj
Meža Marko, FE, Uni Lj
Burnik Urban, FE, Uni Lj
Valentinčič Črt, Instrumentation Technologies d.d., Solkan
Sadikov Aleksander, FRI, Uni Lj
Zaletelj Janez, FE, Uni Lj
Križaj Dejan, FE, Uni Lj

2. DAM-SCAN
Sadek Uroš, Margento R&D, Mb
Obal Aleš, FERI, Uni Mb
Lenart Tine, FERI, Uni Mb
Črešnik Vid, FERI, Uni Mb
Cvirn Robi, FERI, Uni Mb
Štefl Jure, FERI, Uni Mb
Krstič Stanko, FERI, Uni Mb
Gleich Dušan, FERI, Uni Mb
Pec Martin, Emsiso d.o.o., MB

3. Brezžični vmesnik za Pitotovo cev
Gantar Klemen, FRI, Uni Lj
Hočevar Mark, FRI, Uni Lj
Kren Matevž, FRI, Uni Lj
Putrle Žiga, FRI, Uni Lj
Češnovar Rok, FRI, Uni Lj
Bulić Patricio, FRI, Uni Lj
Gorup Črt, Pipistrel d.o.o., Ajdovščina
Tomažič Tine, Pipistrel d.o.o., Ajdovščina

4. Napredne metode računalniškega vida za avtonomno navigacijo robotskega plovila
Dimitriev Aleksandar, FRI, Uni Lj
Oven Franc, FRI, Uni Lj
Strgar Tina, FRI, Uni Lj
Černe Aleš, FE, Uni Lj
Novak Jošt, FE, Uni Lj
Vranac Duško, Harpha Sea d.o.o., KP
Kristan Matej, FRI, Uni Lj
Perš Janez, FE, Uni Lj

5. Fotogrametrično zajemanje 3D podatkov
Stopinšek Žiga, FRI, Uni Lj
Prusnik Lara , FF, Uni Lj
Rajar Gorazd, FRI, Uni Lj
Berginc Gregor, Tretja dimenzija d.o.o., NM
Šajn Luka, FRI, Uni Lj
Erič Miran, ZVKDS, LJ
Solina Franc, FRI, Uni Lj

6. Analiza vplivov posameznih sevalnih dogodkov na vgrajene elektronske sisteme
Selčan David, FERI, Uni Mb
Kirbiš Gregor, FERI, Uni Mb
Potočnik Bojan, FERI, Uni Mb
Vergles Andraž, FERI, Uni Mb
Gajič Marija, FERI, Uni Mb
Drobnič Matej, FERI, Uni Mb
Jagi Uroš, FNM, Uni Mb
Rotovnik Tomaž, Teletech d.o.o., Mb
Kramberger Iztok, FERI, Uni Mb

7. Morje neizčrpen vir energije za klimatizacijo obmorskih mest, industrijskih in kmetijskih objektov - Zasnova toplotnih črpalk z izrabo morja
Kralj Ana, FFA, Uni Lj
Mlakar Denis, FKKT, Uni Lj
Nadbath Natalija, FE, Uni Lj
Petelin Nada, FS, Uni Lj
Pibernik Niko, FPP, Uni Lj
Kralj Peter, Gejzir d.o.o., Lj
Petelin Stojan, FPP, Uni Lj
Vidmar Peter, FS, Uni Lj
Meža Marko, FE, Uni Lj

8. Podporni izolator s kapacitivnim delilnikom napetosti za 10 kV, 20 kV in 35 kV
Sarajlić Mirza, FERI, Uni Mb
Kesak Tadej, FERI, Uni Mb
Visenjak Rok, FERI, Uni Mb
Pihler Jože, FERI, Uni Mb
Kitak Peter, FERI, Uni Mb
Nedoh Zoran, Tovarna Stikalnih Naprav d.o.o., Mb

SEKC./SECT. PS.2
Poster sekcija 2 / Poster Session 2

22.09.2014 ob/at 17:00 v/in A
Preds./Chair: Matej Zajc

9. Optimiziranje členov logistične verige s Spletno borzo logističnih storitev
Vidrih Blaž, FPP, Uni Lj
Vidrih Ana, EF, Uni Lj
Cunta Jon, BF, Uni Lj
Matevski Slobodan, FRI, Uni Lj
Zupančič Tilen, FPP, Uni Lj
Vidmar Neja, FSP, Uni Lj
Kukovič Jaka, EF, Uni Lj
Kolar Tim, FMF, Uni Lj
Bajec Kristjan, FAMNIT, UP
Semenič Timi, FL, Uni Mb
Dimc Franc, FPP, Uni Lj
Furlan Kazimir, VIES Ltd. Podjetje za logistiko d.o.o., Ajdovščina

10. Health station HOME - modul merilnika kisika v krvi
Česnik Miha, FE, Uni Lj
Pangerc Urška, FMF, Uni Lj
Matoz Anže, FE, Uni Lj
Bercko Klemen, FE, Uni Lj
Mlinar Ana, MESI d.o.o., Lj
Krivc Tomo, MESI d.o.o., Lj
Sadikov Aleksander, FRI, Uni Lj
Meža Marko, FE, Uni Lj

11. PAHIMA - Pametna hišna malina
Tošić Aleksandar, FAMNIT, UP
Cerin Dean, FAMNIT, UP
Bartelj Jaša, FRI, Uni Lj
Radež Nejc, FE, Uni Lj
Cuder Sašo, A-ROSSO, Lj
Krivec Tadej, FE, Uni Lj
Štular Tanja, FAMNIT, UP
Jovičić Vladan, UP FAMNIT, Koper
Brodnik Andrej, FAMNIT, UP

12. VIRIZ - Vseprisotne informacijske rešitve za izboljšanje zdravja in počutja ljudi
Rožič Mojca, FZV, Uni Mb
Zakelšek David, FERI, Uni Mb
Verber Domen, FERI, Uni Mb
Štiglic Gregor, FZV, Uni Mb
Kseneman Matej , Margento R&D, Mb

13. Študija in primerjava naprednih metod računalniškega vida za modeliranje stopal v realnem okolju
Majnik Matjaž, FRI, Uni Lj
Gec Sandi, FRI, Uni Lj
Hegedič Matjaž, FRI, Uni Lj
Rački Domen, FRI, Uni Lj
Žarn Kristjan, FRI, Uni Lj
Omrčen Damir, UCS d.o.o., Vrhnika
Kristan Matej, FRI, Uni Lj
Perš Janez, FE, Uni Lj
Skočaj Danijel, FRI, Uni Lj

14. Upravljanje več-projektnih organizacij s podporo spletnega informacijskega sistema v oblaku
Cvetek Simon, FOV, Uni Mb
Krnc Luka, FOV, Uni Mb
Potočnik Eva, FOV, Uni Mb
Radovanovič Dušan, FOV, Uni Mb
Kejžar Andraž, FOV, Uni Mb
Kalan Rok, FOV, Uni Mb
Bajželj Nina, FOV, Uni Mb
Štagar Darja, FERI, Uni Mb
Mušič Jernej, FERI, Uni Mb
Kljajić Borštnar Mirjana, FOV, Uni Mb
Kobal Vesna, Arctur d.o.o, Nova Gorica

15. Študija za integracijo interaktivne računalniške instalacije v arhitekturo nove stavbe FRI
Bahor Gregor, FRI, Uni Lj
Batistič Kristina, FRI, Uni Lj
Debeljak Alja, FRI, Uni Lj
Kunovar Alja, FRI, Uni Lj
Markočič Jan, FRI, Uni Lj
Slabe Lenart, ALUO, Uni Lj
Topalović Alma, ALUO, Uni Lj
Žerovnik Manca, FRI, Uni Lj
Bovcon Narvika, FRI, Uni Lj
Batagelj Borut, FRI, Uni Lj
Černigoj Nejc, Genius Loci d.o.o., Lj

16. Upodabljanje na daljavo z uporabo visoko zmogljivega računalništva
Vuksanović Jasna, FE, Uni Lj
Pavlovič Dejan, FE, Uni Lj
Roginič Benjamin, FE, Uni Lj
Gantar Teja, FE, Uni Lj
Bihar Samo, FE, Uni Lj
Bihar Tilen, FE, Uni Lj
Bihar Filip, FE, Uni Lj
Kompara Rok, FE, Uni Lj
Moser Matjaž, FE, Uni Lj
Zajc Matej, FE, Uni Lj
Kljajić Borštnar Mirjana, FOV, Uni Mb
Ilijaš Tomi, Arctur d.o.o, Nova Gorica