ERK 2016

25. Mednarodna Elektrotehniška in računalniška konferenca
25th International Electrotechnical and Computer Science Conference

Zbornik petindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference
Proceedings of the 25th International Electrotechnical and Computer Science Conference
  Ponedeljek, 19. september, 2016
Monday, 19.9.2016
Torek, 20. september, 2016
Tuesday, 20.9.2016
Sreda, 21. september, 2016
Wednesday, 21.9.2016
soba 9h-10h30 11h-13h 15h-19h 9h-10h30 11h-13h 15h-17h 17h15-19h15 9h-10h30 11h-12h
A TC1 EL   otvoritev VP1,2
Opening
TC2 VP3,4,5   TC3 AE DI1 DI2
B ST ME3 PR1 PR2 MT
C BM RO AV SM
D ME1 ME2 CS1 CS2 CS3

Vabljena predavanja / Invited Lectures

19.09.2016 ob/at 15:00 v/in A
Preds./Chair: Baldomir Zajc

1. ELES at the dawn of digital utilities (abstract)
Salobir Uroš, ELES d.o.o., Lj

2. Design optimization applied to electromechanical device prototypes (abstract)
Tessarolo Alberto, EAD, Uni Trieste

20.09.2016 ob/at 11:00 v/in A
Preds./Chair: Baldomir Zajc

3. How to rank for person re-identification (abstract)
Micheloni Christian, DMCSP, Uni Udine

4. The Hunt for Cosmic Bullets (abstract)
Zavrtanik Marko, IJS, Lj

5. Advances in Data-Analysis based Mobile Health Applications (abstract)
Bie Rongfang, CIST, Uni Beijing

Elektronika / Electronics

SEKC./SECT. EL.1
Elektronika / Electronics

19.09.2016 ob/at 11:00 v/in A
Preds./Chair: Andrej Trost

1. Izvedba klimatske komore s termoelektričnimi elementi
Pajer Rok, Margento R&D d.o.o., Mb
Chowdhury Amor, Margento R&D d.o.o., Mb

2. Avtomatizacija načrtovanja analognih elektronskih vezij
Olenšek Jernej, FE, Uni Lj

3. Razvojni sistem za obdelavo video slike z morfološkimi operacijami
Voda Aleš, FE, Uni Lj
Trost Andrej, FE, Uni Lj

4. Mobilna platforma za razvoj prototipov
Hrastnik Boris, FERI, Uni Mb
Močnik Grega, FERI, Uni Mb
Gungl Ernest, FERI, Uni Mb
Vlaovič Boštjan, FERI, Uni Mb

5. Optimizacija Gaussovega sita za obdelavo slik v digitalnem vezju
Hudomalj Marko, FE, Uni Lj
Trost Andrej, FE, Uni Lj

6. The Use of Microcontroller and Android Operating System for Control Matrix Display
Mujčić Edin, FTE, Uni Bihac
Drakulić Una, FTE, Uni Bihac
Hodžić Mujo, BHTelecom, Sarajevo

7. Possibilities of using mobile phone for user identification
Bundalo Zlatko, FEE, Uni Banja Luka
Ristić Nebojša, Aero Centar Krila d.o.o., Banja Luka
Bundalo Dušanka, FP, Uni Banja Luka
Dražen Pašalić, Sberbank a.d., Banja Luka
Branimir Cvijić, Lanaco d.o.o., Banja Luka

8. Spektralna analiza vpliva serijske upornosti napajanja in napajalnih motenj na fazni jitter
Strahíja Tatjana,
Strahija Roman, STMicroelectronics d. o. o.
Pleteršek Anton, FE, Uni Lj

Telekomunikacije / Telecommunications

SEKC./SECT. TC.1
Optične komunikacije / Fiber-optic communications

19.09.2016 ob/at 09:00 v/in A
Preds./Chair: Boštjan Batagelj

1. Simulations of Inter-Core Crosstalk in a Seven-Core Optical Fiber Based on Silica Glass
Samir Ahmed, FE, Uni Lj
Batagelj Boštjan, FE, Uni Lj

2. Overview of wireline access technologies in Kosovo
Jakup Ratkoceri, FE, Uni Lj
Batagelj Boštjan, FE, Uni Lj

3. Reflektometerski nadzor dostopovnega pasivnega optičnega omrežja
Kalanj Aljoša, FE, Uni Lj
Batagelj Boštjan, FE, Uni Lj

4. Meritve povečanega dometa optičnega dostopovnega omrežja z rodovno vklenitvijo polprevodniške Fabry-Pérotove laserske diode
Kropej Rok, FE, Uni Lj
Batagelj Boštjan, FE, Uni Lj

5. Prenos fazno stabilnega nizkošumnega oscilatorjevega signala v mobilnih omrežij 5G s tehniko prenosa radijskih signalov po optičnem vlaknu
Mlinar Tomi, FE, Uni Lj
Batagelj Boštjan, FE, Uni Lj
Ilgaz Mehmet Alp, FE, Uni Lj

6. Influence of Fibre Chromatic Dispersion on the Performance of Analogue Optical Links for an Opto-electronic Oscillator within a 5G Network Structure
Ilgaz Mehmet Alp, FE, Uni Lj
Udvary Eszter, TE, Uni Budapest
Batagelj Boštjan, FE, Uni Lj

7. Zasnova sistema za merjenje prečnega prereza enojedrnega in večjedrnega steklenega optičnega vlakna
Čermelj Vid, FE, Uni Lj

SEKC./SECT. TC.2
Multimedijske komunikacije / Multimedia Communications

20.09.2016 ob/at 09:00 v/in A
Preds./Chair: Marko Meža

8. Načrtovanje aplikacije za vzpodbujanje trajnostne mobilnosti v mestnih jedrih – projekt DriveGreen
Burger Gregor, FE, Uni Lj
Pogačnik Matevž, FE, Uni Lj
Guna Jože, FE, Uni Lj

9. Analiza objave informacij uporabnikov na družbenem omrežju Facebook
Nemec Zlatolas Lili, FERI, Uni Mb
Welzer Tatjana, FERI, Uni Mb

10. Strojne in programske zahteve za prenos v živo in video na zahtevo
Pušnik Nejc, FE, Uni Lj
Kozmelj Martin, FE, Uni Lj
Pečnik Klemen, FE, Uni Lj

11. Tehnologije za prenos v živo in ogled videa na zahtevo
Kozmelj Martin, FE, Uni Lj
Pušnik Nejc, FE, Uni Lj
Pečnik Klemen, FE, Uni Lj

12. Biološka povratna zanka z delovanjem v realnem času
Umek Anton, FE, Uni Lj
Kos Anton, FE, Uni Lj
Tomažič Sašo, FE, Uni Lj

13. FSO transmission of double watermarked image over Double Generalized Gamma turbulence channels
Panic Stefan, FNSM, Uni Priština
Prlinčević Bojan, HTPS, Zvečan
Spalević Petar, FTS, Uni Priština
Amniesi Abdalmalik, Singidunum Uni, Belgrade
Radojković Mladen, HTPS, Zvečan

14. Facial Expression Recognition by Using a Convolutional-Neural-Network Based Deep Learning Algorithm
Shan Ke, College of Information Science and Technology, Beijing
Guo Junqi, College of Information Science and Technology, Beijing
Bie Rongfang, CIST, Uni Beijing

SEKC./SECT. TC.3
Telekomunikacijski sistemi / Telecommunication Systems

20.09.2016 ob/at 15:00 v/in A
Preds./Chair: Anton Umek

15. Ali je LTE primerna tehnologija za uporabo v omrežjih javne varnosti in pomoči ob nesrečah?
Mlinar Tomi, FE, Uni Lj

16. Eksperimentalna analiza motilnikov GNSS v realnem okolju
Štern Andrej, FE, Uni Lj

17. RDS-TMC in spletno obveščanje o prometnih dogodkih
Hrovatin Dejan, FE, Uni Lj
Štern Andrej, FE, Uni Lj
Pogačnik Matevž, FE, Uni Lj

18. CPW-Fed Wideband Printed Spiral Slot Antenna Design for Multiband Applications
Gad Nasr, FE, Uni Lj
Pavlovic Leon, FE, Uni Lj
Korosec Tomaz, FE, Uni Lj
Vidmar Matjaz, FE, Uni Lj

19. Agent za upravljanje hladilnih sistemov z vidika zniževanja stroškov porabe
Bostič Matjaž, FE, Uni Lj
Marinšek Alexander, FE, Uni Lj
Glavan Miha, IJS, Lj
Vrančić Damir, IJS, Lj
Humar Iztok, FE, Uni Lj

20. Environmental context monitoring using custom built IoT system
Kočevar Primož, FE, Uni Lj
Meža Marko, FE, Uni Lj

21. Vpliv tehničnih karakteristik mikrofonov na zajem zvoka godal v različnih okoljih
Berkopec Ana, FE, Uni Lj
Pečnik Klemen, FE, Uni Lj

Avtomatika in robotika / Automatic Control and Robotics

SEKC./SECT. AV.1
Avtomatika / Automatic control

20.09.2016 ob/at 15:00 v/in C
Preds./Chair: Damir Vrančić

1. Control design for a 2.5kW solid oxide fuel cell power system
Vrečko Darko, IJS, Lj
Nerat Marko, IJS, Lj
Vrančić Damir, IJS, Lj
Dolanc Gregor, IJS, Lj
Dolenc Boštjan, IJS, Lj
Pregelj Boštjan, IJS, Lj
Meyer Fabien, SOLIDpower, Yverdon-les-Bains
Fai Au Siu, SOLIDpower, Yverdon-les-Bains
Makkus Robert, Hygear, Arnhem
Juričić Ðani, IJS, Lj

2. Koraki za zmanjšanje računske zahtevnosti prediktivnega regulatorja za vodenje plazme v ITER fuzijskem reaktorju
Pregelj Boštjan, IJS, Lj
Gerkšič Samo, IJS, Lj
Knap Matic, IJS, Lj
Perne Matija, IJS, Lj

3. Majhno invertirano nihalo
Bošnak Matevž, FE, Uni Lj

4. Izboljšanje regulacijskih lastnosti zanke s pomočjo kompenzacijskega člena
Vrančić Damir, IJS, Lj

5. Vodenje invertiranega nihala PS600 s pomočjo razvojne tiskanine Arduino
Drobnič Franc, FE, Uni Lj
Klančar Gregor, FE, Uni Lj

6. Ocenjevanje stopnje degradacije skladov gorivnih celic
Dolenc Boštjan, IJS, Lj
Boškoski Pavle, IJS, Lj
Juričić Ðani, IJS, Lj

7. Vodenje električne moči v trgovskih centrih
Glavan Miha, IJS, Lj
Gradišar Dejan, IJS, Lj
Humar Iztok, FE, Uni Lj
Vrančić Damir, IJS, Lj

8. Integracija IoT naprav v industrijske aplikacije
Rotovnik Milan, FERI, Uni Mb
Bratina Božidar, FERI, Uni Mb
Golob Marjan, FERI, Uni Mb
Muškinja Nenad, FERI, Uni Mb

SEKC./SECT. RO.1
Robotika in inteligentni transportni sistemi / Robotics and intelligent transport systems

20.09.2016 ob/at 09:00 v/in C
Preds./Chair: Roman Kamnik

1. Minimum time control of a robotic arm with two degrees of freedom
Guechi El-Hadi, FT, Uni Skikda
Youcef Zennir, FT, Uni Skikda
Blažič Sašo, FE, Uni Lj

2. Uporaba nanoprecizne robotske celice za meritev van der Waals-ove sile med mikro objekti
Bratina Božidar, FERI, Uni Mb
Šafarič Jakob, FERI, Uni Mb

3. Razvoj prijemala za plezajočega robota
Breznik Aleš, FERI, Uni Mb
Bratina Božidar, FERI, Uni Mb
Šafarič Riko, FERI, Uni Mb

4. Uporaba senzornih podatkov igralnice CareToy za analizo kinematike in dinamike dojenčkov
Rihar Andraž, FE, Uni Lj
Mihelj Matjaž, FE, Uni Lj
Pašič Jure, FE, Uni Lj
Munih Marko, FE, Uni Lj

5. Robotski invalidski voziček ++
Jeglič Matej, FE, Uni Lj
Sevadkouhi Reza, FE, Uni Lj
Simonič Gašper, FE, Uni Lj
Rejc Jure, FE, Uni Lj
Podobnik Janez, FE, Uni Lj
Šlajpah Sebastjan, FE, Uni Lj
Čepon Peter, FE, Uni Lj
Pašič Jure, FE, Uni Lj
Munih Marko, FE, Uni Lj
Mihelj Matjaž, FE, Uni Lj

6. Optimizacija telemetričnih GPS podatkov na podlagi modeliranja prevožene poti z uporabo Bezierovih krivulj
Sadek Uroš, Margento R&D d.o.o., Mb
Chowdhury Amor, Margento R&D d.o.o., Mb

Simulacije in modeliranje / Simulations and Modeling

SEKC./SECT. SM.1
Simulacije in modeliranje / Simulation and Modelling

20.09.2016 ob/at 17:15 v/in C
Preds./Chair: Tomaž Gyergyek

1. Robni pogoji na robu plazemskega plašča v enodimenzionalnem dvotekočinskem modelu
Gyergyek Tomaž, FE, Uni Lj
Kovačič Jernej, IJS, Lj

2. Linearna obravnava proste površine magnetne tekočine v homogenem magnetnem polju
Trbušić Mislav, FERI, Uni Mb
Hamler Anton, FERI, Uni Mb

3. Modeliranje prehoda na elektična vozila
Stržinar Žiga, FE, Uni Lj
Karer Gorazd, FE, Uni Lj

4. Model staranja prebivalstva
Vačovnik Marko, FE, Uni Lj
Karer Gorazd, FE, Uni Lj

5. Modeliranje in vodenje laboratorijskega žerjava v modelirnem jeziku Modelica
Vintar Primož, FE, Uni Lj
Zupančič Borut, FE, Uni Lj

6. Uporaba modela čakalne vrste pri dodatni optimizaciji strežnih kapacitet polnilne postaje
Klampfer Saša, Margento R&D d.o.o., Mb
Chowdhury Amor, Margento R&D d.o.o., Mb

7. Modeliranje in simulacija stopnje samomorilnosti
Benčič Aljaž, FE, Uni Lj
Grlica Jan, FE, Uni Lj
Atanasijević-Kunc Maja, FE, Uni Lj

8. Determining the Parameters of a Hybrid Stepper Motor
Pavlič Gašper, FERI, Uni Mb
Petrun Martin, FERI, Uni Mb
Dolinar Drago, FERI, Uni Mb
Ritonja Jožef, FERI, Uni Mb

Močnostna elektrotehnika / Power Engineering

SEKC./SECT. ME.1
Aplikacije močnostne elektrotehnike / Applications of Electrical Power Engineering

19.09.2016 ob/at 09:00 v/in D
Preds./Chair: Rastko Fišer

1. Improvement of a load forecasting with the pre-processor
Bizjak Boris, FERI, Uni Mb

2. Predstavitev problema prenapetosti in simulacija vpliva oddaljenosti ZnO odvodnika od ščitene naprave
Kocjančič Matic, FE, Uni Lj

3. Modeling and design of PV solar systems
Softic Ferid, IUT, Uni Travnik
Bundalo Zlatko, FEE, Uni Banja Luka
Jusic Alija, JP Elektroprivreda BiH d.d., Sarajevo

4. Ovrednotenje različnih načinov merjenja vrtilne hitrosti
Nemec Mitja, FE, Uni Lj

5. Kosimulacija programov Ansys Simplorer in MATLAB/Simulink
Rihar Andraž, FE, Uni Lj
Zajec Peter, FE, Uni Lj
Vončina Danjel, FE, Uni Lj

SEKC./SECT. ME.2
Elektromotorski pogoni / Electrical drives

19.09.2016 ob/at 11:00 v/in D
Preds./Chair: David Nedeljković

6. Vodenje sinhronskega stroja s trajnimi magneti ob poznavanju temperature rotorja
Uršič Luka, SiEVA d.o.o., Šempeter pri Gorici
Nemec Mitja, FE, Uni Lj

7. Uporaba alfa-beta filtra v močnostni elektroniki
Nemec Mitja, FE, Uni Lj

8. Nastavljanje rotorske napetosti pri dvojno napajanem asinhronskem stroju
Drnovšček Jernej, FE, Uni Lj
Fišer Rastko, FE, Uni Lj
Drobnič Klemen, FE, Uni Lj

9. Torzijsko nihanje v električnem pogonu
Malovrh Luka, FE, Uni Lj
Fišer Rastko, FE, Uni Lj
Drobnič Klemen, FE, Uni Lj

10. Izboljšanje učinkovitosti delovanja sinhronskega reluktančnega stroja s QFT regulatorjem
Igrec Dalibor, Margento R&D d.o.o., Mb
Chowdhury Amor, Margento R&D d.o.o., Mb
Hadžiselimović Miralem, FE, Uni Mb
Seme Sebastijan, FE, Uni Mb
Štumberger Bojan, FE, Uni Mb

SEKC./SECT. ME.3
Močnostna elektronika / Power electronics

20.09.2016 ob/at 09:00 v/in B
Preds./Chair: Danjel Vončina

11. Specifična izgubna moč mehkomagnetnih tračnih jeder pri različnih načinih vzbujanja
Petkovšek Marko, FE, Uni Lj
Zajec Peter, FE, Uni Lj

12. Simulacija proizvodnje MHE z Arhimedovim vijakom pri konstantni in pri spremenljivi vrtilni hitrosti
Lavrič Henrik, FE, Uni Lj
Rihar Andraž, FE, Uni Lj
Drobnič Klemen, FE, Uni Lj
Fišer Rastko, FE, Uni Lj

13. The model of oscilatory transient process when commutating the switches
Bogicevic Zorica, HTPS, Zvečan
Bjelic Slobodan, FTS, Uni Priština
Spalević Petar, FTS, Uni Priština
Abularjas Elhadi, TF, Uni Singidunum
Ali Ibrahim, TF, Uni Singidunum

14. Low profile inverter stack – simulation of PCB’s parasitic components and current density inspection
Hanif Shahid, CUAS, Uni Villach
Zajec Peter, FE, Uni Lj

15. Ležajni tokovi in izhodni filtri v pretvorniško napajanih pogonih
Drobnič Klemen, FE, Uni Lj
Lavrič Henrik, FE, Uni Lj
Fišer Rastko, FE, Uni Lj

Merilna tehnika / Measurement

SEKC./SECT. MT.1
Merilna tehnika / Measurement

21.09.2016 ob/at 09:00 v/in B
Preds./Chair: Dušan Agrež

1. Primerjava umerjanj naprave z valji za preskušanje zaviralne sile
Hiti Miha, ZAG, Lj

2. Harmonska analiza algoritmov za merilnik fazorjev pri različnih frekvencah vzorčenja
Berginc Marko, SIQ, Lj
Kokalj Miha, SIQ, Lj
Lapuh Rado, MIRS, Ce
Voljč Boštjan, SIQ, Lj
Pinter Borut, SIQ, Lj
Lindič Matjaž, SIQ, Lj

3. Sledljive kalibracije EMC opreme
Pinter Borut, SIQ, Lj
Kokalj Miha, SIQ, Lj
Berginc Marko, SIQ, Lj
Lindič Matjaž, SIQ, Lj
Voljč Boštjan, SIQ, Lj
Svetik Zoran, SIQ, Lj
Lapuh Rado, MIRS, Ce

4. Optimizacija merilnih tuljav pri jedrski kvadrupolni resonanci
Jazbinšek Vojko, IMFM, Lj

5. Merjenje električne moči z metodo oknenja v časovnem prostoru
Voljč Boštjan, SIQ, Lj
Lapuh Rado, MIRS, Ce
Lindič Matjaž, SIQ, Lj

6. Kalibracija sistema za simulacijo elektrostatične razelektritve
Kokalj Miha, SIQ, Lj
Berginc Marko, SIQ, Lj
Voljč Boštjan, SIQ, Lj
Pinter Borut, SIQ, Lj
Lindič Matjaž, SIQ, Lj
Svetik Zoran, SIQ, Lj
Lapuh Rado, MIRS, Ce

Akustika in elektroakustika / Acoustics and Electroacoustics

SEKC./SECT. AE.1
Akustika in elektroakustika / Acoustics and Electroacoustics

20.09.2016 ob/at 17:15 v/in A
Preds./Chair: Franc Policardi

1. Akustično projektiranje obnove velike dvorane Kulturnega doma Krško
Prislan Rok, MK3 d.o.o., Lj

2. Uporaba zvočne kartice v akustičnih merilnih sistemih, temperaturna in časovna stabilnost
Beguš Samo, FE, Uni Lj

3. Zaznavanje infrazvoka in ultrazvoka ter njun vpliv na človeka, projekt EARS2
Geršak Gregor, FE, Uni Lj
Beguš Samo, FE, Uni Lj

4. Določitev zvočnega dražljaja za zvočno različico metode Zaznavno-odzivne naloge
Stojmenova Kristina, FE, Uni Lj
Sodnik Jaka, FE, Uni Lj

5. Uporaba akustične holografije za analizo hrupa električnega motorja v akustičnem tunelu
Munda Jurij, FERI, Uni Mb
Zazula Damjan , FERI, Uni Mb
Holeček Nikola, Gorenje d.d., Velenje

6. Digitalno voden modularni analogni vhodni sistem za zajem zvoka - principi IoT v avdiu
Rezar Žiga, DISTOPIK d.o.o., Lavrica
Policardi-Antoncich Franc, FE, Uni Lj

7. Priprava avtomobilskega ozvočenja za udeležbo na tekmovanju v avtoakustiki
Reja Aleks, FE, Uni Lj
Burnik Urban, FE, Uni Lj

8. Akustična ureditev prostora za kritično poslušanje v domačem snemalnem studiu
Kališnik Samo, FE, Uni Lj
Policardi Franc, FE, Uni Lj
Jankovec Marko, FE, Uni Lj

Računalništvo in informatika / Computer and Information Science

SEKC./SECT. CS.1
Algoritmi / Algorithms

20.09.2016 ob/at 09:00 v/in D
Preds./Chair: Robert Rozman

1. Improving Matrix Factorization with Grammatical Evolution
Kunaver Matevž, FE, Uni Lj
Fajfar Iztok, FE, Uni Lj

2. Certifying Algorithm for Strongly Connected Components
Borovšak Tadej, XLAB d.o.o., Lj
Mihelič Jurij, FRI, Uni Lj

3. Dynamic 2-Approximate Densest Subgraph
Fürst Luka, FRI, Uni Lj
Henzinger Monika, FCS, Uni Wien

4. Compression of planar graphs
Čibej Uroš, FRI, Uni Lj

5. Paralelizacija razporeditve virov pri simulaciji rasti dreves na grafični procesni enoti s stalnimi nitmi
Kohek Štefan, FERI, Uni Mb
Horvat Denis, FERI, Uni Mb
Strnad Damjan, FERI, Uni Mb
Žalik Borut, FERI, Uni Mb

6. JWEB - Literate Programming for Java
Slivnik Boštjan, FRI, Uni Lj

7. Zlivanje dveh urejenih zaporedij na mestu v linearnem času
Podgorelec David, FERI, Uni Mb
Nerat Andrej, FERI, Uni Mb
Špelič Denis, FERI, Uni Mb

SEKC./SECT. CS.2
Programsko inženirstvo / Software Engineering

20.09.2016 ob/at 15:00 v/in D
Preds./Chair: Gregor Polančič

8. Razvoj izboljšane uporabniške izkušnje in dodatnih funkcionalnosti v aplikaciji Urbana
Breznik Aleš, FERI, Uni Mb
Avberšek Marko, Margento R&D d.o.o., Mb
Podbreznik Peter, Margento R&D d.o.o., Mb
Chowdhury Amor, Margento R&D d.o.o., Mb

9. Platforma za izmenjavo znanja med različnimi podjetji
Stropnik Ambrož, KiviCOM d.o.o., Slovenj Gradec
Vuherer Tomaž, FS, Uni Mb
Zorman Milan, FERI, Uni Mb

10. Zasnova in delovanje sodobnih spletnih brskalnikov
Pirnat Uroš, Celtra d.o.o., Lj
Jakus Grega, FE, Uni Lj

11. Spletno vizualizacijsko ogrodje z možnostjo oddaljenega sodelovanja
Lavrič Primož, FRI, Uni Lj
Bohak Ciril, FRI, Uni Lj
Marolt Matija, FRI, Uni Lj

12. Dynamic determination of reliable training instances for incremental semi-supervised learning
Majnik Matjaž, FRI, Uni Lj
Uršič Peter, FRI, Uni Lj
Skočaj Danijel, FRI, Uni Lj

13. Laying out Diagrams Using Graph Analysis and Drawing Library - GRAD
Vaderna Renata, FTS, Uni Novi Sad
Milosavljević Gordana, FTS, Uni Novi Sad
Dejanović Igor, FTS, Uni Novi Sad

14. Distributed ray tracing for rendering voxelized LIDAR geospatial data
Lunar Miha, FRI, Uni Lj
Bohak Ciril, FRI, Uni Lj
Marolt Matija, FRI, Uni Lj

15. Reticulum - WebRTC communicator and SIP proxy implemented on Raspberry Pi platform
Lišić Sanjin, Bicom Systems EURL, Aire sur la Lys
Pjanić Edin, FEE, Uni Tuzla

SEKC./SECT. CS.3
Računalniški sistemi / Computer Systems

20.09.2016 ob/at 17:15 v/in D
Preds./Chair: Uroš Lotrič

16. Ocenjevanje stanja napolnjenosti baterije inteligentnega avtodoma
Senožetnik Matej, IJS, Lj
Bradeško Luka, IJS, Lj
Stopar Luka , IJS, Lj
Mladenić Dunja, IJS, Lj

17. Razpoznava in analiza fotovoltaičnih sistemov s podatki daljinskega zaznavanja
Lukač Niko, FERI, Uni Mb
Kolednik Denis, FERI, Uni Mb
Bizjak Marko, FERI, Uni Mb
Strnad Damjan, FERI, Uni Mb
Štumberger Gorazd, FERI, Uni Mb
Žalik Borut, FERI, Uni Mb

18. Simulacija dinamike vrzeli s simulatorjem ForestMAS
Kolmanič Simon, FERI, Uni Mb
Cvirn Robi, FERI, Uni Mb
Jesenko David, FERI, Uni Mb
Lipuš Bogdan, FERI, Uni Mb

19. Optimizacija geometrije profila letalskega krila
Beltram Simon, FRI, Uni Lj
Papa Gregor, IJS, Lj

20. Sistem za sledenje znanim objektom v spremenljivih svetlobnih pogojih na sceni s pomočjo posnetkov IR in vidnega spektra
Meden Blaž, FRI, Uni Lj
Klemenc Bojan, FRI, Uni Lj
Policardi Franc, FE, Uni Lj
Peer Peter, FRI, Uni Lj

21. FPGA Implementation of a Multiplier in MLRNS
Pilipovic Ratko, FEE, Uni Banja Luka
Babic Zdenka, FEE, Uni Banja Luka
Bulic Patricio, FRI, Uni Lj

Razpoznavanje vzorcev / Pattern Recognition

SEKC./SECT. PR.1
Razpoznavanje vzorcev 1 / Pattern recognition 1

20.09.2016 ob/at 15:00 v/in B
Preds./Chair: Vitomir Štruc

1. Facial Landmark Localization from 3D Images
Križaj Janez, FE, Uni Lj
Dobrišek Simon, FE, Uni Lj
Mihelič France, FE, Uni Lj
Štruc Vitomir, FE, Uni Lj

2. Pollution source attribution using air mass back-trajectories: A machine learning approach
Ropret Matevž, FRI, Uni Lj
Gašparac Greta, FRI, Uni Lj
Štrumbelj Erik, FRI, Uni Lj

3. Towards A Framework for Forecasting Pollutant Concentration
Faganeli Pucer Jana, FRI, Uni Lj
Žabkar Rahela, SEA, Lj
Oberžan Simon, FRI, Uni Lj
Gašparac Greta, FRI, Uni Lj
Štrumbelj Erik, FRI, Uni Lj

4. Ocenjevanje učinkov na varstvo osebnih podatkov pri razvoju sistemov za samodejno razpoznavanje vzorcev
Zavrl Tomaž, ADM -Adria d.o.o, Ce
Dobrišek Simon, FE, Uni Lj

5. Assessment of Predictive Clustering Trees on 2D-Image-Based Ear Recognition
Emeršič Žiga, FRI, Uni Lj
Peer Peter, FRI, Uni Lj
Dimitrovski Ivica, FCSE, Uni Skopje

6. Učenje podobnosti v globokih nevronskih omrežjih za razpoznavanje obrazov
Stržinar Žiga, FE, Uni Lj
Grm Klemen, FE, Uni Lj
Štruc Vitomir, FE, Uni Lj

SEKC./SECT. PR.2
Razpoznavanje vzorcev 2 / Pattern recognition 2

20.09.2016 ob/at 17:15 v/in B
Preds./Chair: Peter Peer

7. Using context prior information in traffic sign detection with region proposals
Tabernik Domen, FRI, Uni Lj
Lukežič Alan, FRI, Uni Lj
Mandeljc Rok, FE, Uni Lj
Skočaj Danijel, FRI, Uni Lj

8. Brezkontaktno merjenje telesne aktivnosti in napora
Koporec Gregor, FE, Uni Lj
Mandeljc Rok, FE, Uni Lj
Sulič Kenk Vildana, FE, Uni Lj
Vučković Goran, FSP, Uni Lj
Perš Janez, FE, Uni Lj

9. Vpliv registracije obraznih področij na učinkovitost samodejnega razpoznavanja obrazov: študija z OpenBR
Fabijan Sebastjan, FE, Uni Lj
Štruc Vitomir, FE, Uni Lj

10. Prepoznavanje starosti oseb s slik obrazov z uporabo konvolucijskih nevronskih mrež
Konda Jaka, FRI, Uni Lj
Peer Peter, FRI, Uni Lj

11. Influence of Alignment on Ear Recognition: Case Study on AWE Dataset
Ribič Metod, FRI, Uni Lj
Emeršič Žiga, FRI, Uni Lj
Štruc Vitomir, FE, Uni Lj
Peer Peter, FRI, Uni Lj

12. Optična razpoznava znakov v slikah naravnih scen, ki temelji na metodah HOG
Petek Rok, FRI, Uni Lj
Šajn Luka, FRI, Uni Lj

Biomedicinska tehnika / Biomedical Engineering

SEKC./SECT. BM.1
Biomedicinska tehnika / Biomedical Engineering

19.09.2016 ob/at 11:00 v/in C
Preds./Chair: Tomaž Jarm

1. Analiza površinskih elektromiogramov, zajetih z nizkocenovno zapestnico Myo
Obu Jan, FERI, Uni Mb
Holobar Aleš, FERI, Uni Mb

2. Brezizgubno in izgubno stiskanje večkanalnih površinskih elektromiogramov
Gaberšek Davor, FERI, Uni Mb
Holobar Aleš, FERI, Uni Mb

3. Meritev specifične električne kapacitivnosti in porušitvene napetosti ravniskih lipidnih dvoslojev iz DPPC ob faznem prehodu
Velikonja Aljaž, FE, Uni Lj
Kramar Peter, FE, Uni Lj
Miklavčič Damijan, FE, Uni Lj
Maček Lebar Alenka, FE, Uni Lj

4. Ocenjevanje čustev učencev med poukom s pomočjo orodja FaceReader
Vodopivec Jan, FE, Uni Lj
Smrtnik Vitulić Helena, PF, Uni Lj
Prosen Simona, PF, Uni Lj
Geršak Vesna, PF, Uni Lj
Geršak Gregor, FE, Uni Lj

Didaktika / Didactics

SEKC./SECT. DI.1
Didaktika 1 / Didactics 1

21.09.2016 ob/at 09:00 v/in A
Preds./Chair: Iztok Fajfar

1. Programiranje krmilnikov z uporabo brezplačne programske opreme
Pregelj Boris, ŠCNG, Ng

2. Uporaba didaktičnega modela s krmilnikom PLC, mikrokrmilniškim modulom in računalniško tablico v pedagoškem procesu
Zoroja Peter, ŠCNG, Ng

3. Merjenje karakteristike diode in bipolarnega tranzistorja z razvojnim sistemom Red Pitaya
Pogačnik Borut, STŠŠCK, Kr
Žemva Andrej, FE, Uni Lj

4. Building an IoT Device as an Introduction to Computer Engineering: A Field Report
Jaklič Aleš, FRI, Uni Lj

5. Projektni način izobraževanja in robotska tekmovanja
Pogorelc Janez, FERI, Uni Mb

SEKC./SECT. DI.2
Didaktika 2 / Didactics 2

21.09.2016 ob/at 11:00 v/in A
Preds./Chair: Iztok Fajfar

6. Določanje stopnje primernosti kompetenc posameznika za poklic učitelja tehnike
Kvenderc Jasna, PF, Uni Lj
Jamšek Janez, PF, Uni Lj

7. Kratki testi v okviru kliničnih vaj za doseganje smiselnega učenja, kritičnega razmišljanja in inovativnosti
Šinigoj Veronika, PF, Uni Lj
Jamšek Janez, PF, Uni Lj

8. Vpliv ocene kot povratne informacije na možnost in izbor aktivnosti za dvig ocene
Vrbančič Franc, ŠCPERŠ, Ptuj
Jamšek Janez, PF, Uni Lj

9. Razumevanje večkulturnosti v inženirstvu
Welzer Tatjana, FERI, Uni Mb
Nemec Zlatolas Lili, FERI, Uni Mb
Družovec Marjan, FERI, Uni Mb
Zadorzhny Vladimir I., School of Information Science, Uni Pittsburgh

Študentski članki / Student Papers

SEKC./SECT. ST.1
Študentsko tekmovanje / Student Competition

19.09.2016 ob/at 09:00 v/in B
Preds./Chair: Matevž Kunaver

1. Izboljšava algoritma RANSAC za prepoznavanje objektov v oblaku točk pridobljenim z laserskim merilnikom razdalje
Šafarič Jakob, FERI, Uni Mb

2. Odpravljanje valovitosti hitrosti z repetitivno regulacijo
Sušin Denis, FE, Uni Lj

3. Izbira atributov pri klasifikaciji na osnovi optimizacije z rojem delcev
Brezočnik Lucija, FERI, Uni Mb

4. Landslide simulation using a digital terrain model
Leber Žiga, FERI, Uni Mb

5. Označevanje geografskih in časovnih entitet v nacionalni infrastrukturi odprtega dostopa
Pečovnik Aleš, FERI, Uni Mb

6. Primerjava Buildroot operacijskega sistema glede na standardne Linux operacijske sisteme na platformi Raspberry Pi
Šteger Luka, FERI, Uni Mb

7. Estimacija orientacije kvadrokopterja z alfa-beta komplementarnim filtrom in kvaternioni
Pučko Rok, FERI, Uni Mb

8. Real-time data acquisition and data stream processing on low-power embedded devices
Kraner Martin, FERI, Uni Mb

9. Calculus of Algorithms
Sajovic Žiga, FRI, Uni Lj


Uredila / Edited by: Baldomir Zajc, Andrej Trost
Izdajatelj: Društvo Slovenska sekcija IEEE
Portorož, 19. - 21. September 2016