ERK 2018

27. Mednarodna Elektrotehniška in računalniška konferenca
27th International Electrotechnical and Computer Science Conference
Portorož, Slovenija, 17. - 18. september 2018

Zbornik sedemindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference
Proceedings of the 27th International Electrotechnical and Computer Science Conference

Izdajatelj / Publisher: Društvo Slovenska sekcija IEEE

Uredila / Edited by: Andrej Žemva, Andrej Trost

ISSN: 2591-0442 (online)
  Ponedeljek, 17. september, 2018
Monday, 17.9.2018
Torek, 18. september, 2018
Tuesday, 18.9.2018
soba 9h-10h45 11h-12h 13h 14h-15h45 16h-18h 9h-10h45 11h-12h 14h-15h45
A CS VP1 ST VP2,3
otvoritev
Opening
AR2 VP 4   AE
B AR1 DI TC1 TC2
C PR1 PR2 EL BM
D ME1 ME2 ME3 SM
E MT MM1 MM2

Vabljena predavanja / Invited Papers


VP1. Challenges in electric motor design for automotive application
Damir Žarko, FEEC, Uni Zagreb

VP2. Game design for situated development of students’ creativity
Pivec Maja, IDC, FH JOANNEUM Uni, Graz

VP3. Total Audience Measurement
Finc Matjaž, Nielsen Lab d.o.o, Koper

VP4. Single and Multiobjective Clustering
Ujjwal Maulik, DCSE, Jadavpur University

Posterji / Poster session

Po kreativni poti do znanja (PKP) 2018 na UL FE

1. Identifikacija varne pristajalne cone
Blažič Aljaž, FE, Uni Lj
Kotnik Klemen, FE, Uni Lj
Nikolovska Kristina, FE, Uni Lj
Ožbot Miha, FE, Uni Lj
Pernuš Martin, FE, Uni Lj
Uroš Petkovič, FE, Uni Lj
Nika Hrušovar, EF, Uni Lj
Verbič Matic, EF, Uni Lj
Ograjenšek Irena, EF, Uni Lj
Zdešar Andrej, FE, Uni Lj
Bošnak Matevž, FE, Uni Lj
Tomažič Tine, FE, Uni Lj
Klančar Gregor, FE, Uni Lj

2. Red Pitaya kot sodoben učni pripomoček pri študiju IKT
Matevž Hribernik, FE, Uni Lj
Sandra Palcich, PEF, Uni Lj
Mirnesa Kovačević, FE, Uni Lj
Aleks Gabrič, FE, Uni Lj
Luka Pirnat, FE, Uni Lj
Matej Germek, FE, Uni Lj
Domen Banfi, FE, Uni Lj
Jan Pogačar, FE, Uni Lj
Marko Meža, FE, Uni Lj
Urban Burnik, FE, Uni Lj
Matej Zajc, FE, Uni Lj
Slavko Kocijančič, PEF, Uni Lj
David Rihtaršič, PEF, Uni Lj
Črt Valentinčič, Red Pitaya d.d.
Tomi Ilijaš, Arctur d.o.o.

3. Socialno inteligentni komunikator
Rok Šikonja, FE, Uni Lj
Katja Golli, FE, Uni Lj
Mateo Martinović, FE, Uni Lj
Matic Pusovnik, FE, Uni Lj
Peter Nimac, FE, Uni Lj
Irinej Papuga, FE, Uni Lj
Lina Berlot, FF, Uni Lj
Žan Lep, FF, Uni Lj
Andrej Košir, FE, Uni Lj
Matija Svetina, FF, Uni Lj
Marko Ušaj, Nielsen Lab d.o.o.
Ajda Svetelšek, IAT

Elektronika / Electronics

EL.1 Elektronika / Electronics

18.09.2018 ob/at 09:00 v/in C
Preds./Chair: Andrej Žemva

1. Digitalni signalni generator na napravi STEMlab
Mavsar Matija, FE, Uni Lj
Trost Andrej, FE, Uni Lj

2. Programirljiva prstna vrtavka za prikaz besedila ali grafike po principu vztrajnosti vida
Nogić Matej, FERI, Uni Mb
Gungl Ernest , FERI, Uni Mb
Brezočnik Zmago, FERI, Uni Mb

3. High-level synthesis and optimization of video signal processing IP
Skuber Tadej, FE, Uni Lj
Trost Andrej, FE, Uni Lj
Žemva Andrej, FE, Uni Lj

4. Standardizacija in umestitev ekološko osveščenega načrtovanja v elektrotehniki
Strahija Roman, STMicroelectronics d.o.o.
Strahija Tatjana

5. Analysis of a power supply bypassing approaches
Bevc Jakob, FE, Uni Lj

Telekomunikacije / Telecommunications

TC.1 IKT / ICT

18.09.2018 ob/at 09:00 v/in B
Preds./Chair: Matej Zajc

1. Celovit sistem za upravljanje voznega parka v potniškem prometu
Igrec Dalibor, MARGENTO R&D d.o.o., Mb
Chowdhury Amor, MARGENTO R&D d.o.o., Mb
Felzer Gregor, MARGENTO R&D d.o.o., Mb

2. Prenos alarmnih sporočil preko interneta v sistemu Intervencije.net
Dežman Tomaž, Aldia d.o.o., Lj
Jakus Grega, FE, Uni Lj

3. Overjanje uporabnikov pametnega doma prek biometričnih značilnosti na pametnih telefonih
Marolt Miha, FE, Uni Lj
Umberger Mark, FE, Uni Lj
Humar Iztok, FE, Uni Lj

4. Bluetooth based sensor networks for wireless EEG monitoring
Jakovljević Tamara, IJS, Lj
Javornik Tomaž, IJS, Lj
Papa Gregor, IJS, Lj

5. What is a FabVillage? Introducing new concepts to make rural areas smarter
Škrjanc Rebeka, FE, Uni Lj
Zavratnik Veronika, FE, Uni Lj
Kos Andrej, FE, Uni Lj
Stojmenova Duh Emilija, FE, Uni Lj

6. Storitev označevanja nogometne tekme z informacijami o igralcih
Zimšek Danilo, FERI, Uni Mb
Banfi Luka, FERI, Uni Mb

TC.2 Telekomunikacije / Telecommunications

18.09.2018 ob/at 14:00 v/in B
Preds./Chair: Urban Burnik

7. Analiza kakovosti načrtovanja digitalnega radijskega omrežja
Mlinar Tomi, FE, Uni Lj

8. 5G v ekstremnih razmerah
Mlinar Tomi, FE, Uni Lj

9. Predlog nove tehnike sledenja izvoru signala
Miklavčič Peter, FE, Uni Lj
Javornik Tomaž, IJS, Lj
Batagelj Boštjan, FE, Uni Lj

10. Determining the locking state of a Fabry–Pérot laser
Ratkoceri Jakup, FE, Uni Lj
Batagelj Boštjan, FE, Uni Lj

11. A preliminary study on side mode suppression in optoelectronic oscillators using a two-mode optical fiber in the feedback loop
Astorino Antonio, DTU Fotonik
Alp Ilgaz Mehmet, FE, Uni Lj
Karsten Rottwitt, DTU Fotonik
Batagelj Boštjan, FE, Uni Lj

12. Examination of Power Penalty due to Chromatic Dispersion Effect on mm-Wave Optical-Communications Fiber-Link with Mach-Zehnder Modulator
Alp Ilgaz Mehmet, FE, Uni Lj
Astorino Antonio, DTU Fotonik
J. Martínez T. Guillermo, FE, Uni Lj
Batagelj Boštjan, FE, Uni Lj

13. Second order performance of relay communication system with three sections in the presence of Nakagami-m and Rician fading
Krstic Dragana, FEE, Uni Niš
Nikolic Petar, TigarTyres
Aleksic Danijela, CATS, Pirot
Vuckovic Dragan, FEEM, Novi Sad
Stefanovic Mihajlo, FEE, Uni Niš

Multimedija / Multimedia

MM.1 Multimedija1 / Multimedia1

18.09.2018 ob/at 09:00 v/in E
Preds./Chair: Jože Guna

1. Pilotna rešitev za prikazovanje komplementarnih vsebin s pomočjo nadgrajene resničnosti
Koplan Matej, FE, Uni Lj
Pečnik Klemen, FE, Uni Lj
Pogačnik Matevž, FE, Uni Lj

2. Tehnologije navidezne resničnosti za prikaz športnih dogodkov
Povšič Nejc, FE, Uni Lj
Pogačnik Matevž, FE, Uni Lj

3. Urban gamification with Augmented Reality and Geo-Referencing: An Innovative and Engaging Cultural Heritage App
Babuder Klemen, FE, Uni Lj
Stojemnova Duh Emilija, FE, Uni Lj
Stropnik Vid, FE, Uni Lj
Idzig Jure, FE, Uni Lj

4. Mobilna aplikacija za predstavitev produkta s pomočjo obogatene resničnosti
Bezovšek Luka, FE, Uni Lj
Pogačnik Matevž, FE, Uni Lj
Guna Jože, FE, Uni Lj

5. Primerjava načrtovalskih vzorcev programske kode v mobilnih aplikacijah
Ribič Vid, FE, Uni Lj
Pogačnik Matevž, FE, Uni Lj

MM.2 Multimedija2 / Multimedija2

18.09.2018 ob/at 14:00 v/in E
Preds./Chair: Jaka Sodnik

6. Razvoj platforme za izmenjavo multimedijskih vsebin z uporabo zasebne kriptovalute
Zoretič Uroš, FE, Uni Lj
Jakus Grega, FE, Uni Lj

7. Primerjava uporabniške izkušnje različnih uporabniških vmesnikov v vozilu
Čegovnik Tomaž, FE, Uni Lj
Sodnik Jaka, FE, Uni Lj

8. Uporaba prilagojenih vprašalnikov UEQ za povečanje dostopnosti za gluhe in naglušne
Berkopec Ana, FE, Uni Lj
Pogačnik Matevž, FE, Uni Lj
Pečnik Klemen, FE, Uni Lj

9. Nadgradnja izobraževalnega okolja E-CHO
Kozmelj Martin, FE, Uni Lj
Papić Marko, FE, Uni Lj

Avtomatika in robotika / Control Systems and Robotics

AR.1 Avtomatika / Automatic Control

17.09.2018 ob/at 09:00 v/in B
Preds./Chair: Sašo Blažič

1. Comparative analysis of MES and ERP systems
Hasic Zerina, Tuzla
Dubravic Amila, FEE, Uni Tuzla

2. Izvedba sistemov vodenja na osnovi modelov za avtonomno vožnjo miniaturnih robotskih vozil
Tavčar Marko, FE, Uni Lj
Skalar Urban, FE, Uni Lj
Perko Jernej, FE, Uni Lj
Zdešar Andrej, FE, Uni Lj

3. A Simulation Study of Different Model Predictive Controllers
Dubravic Amila, FEE, Uni Tuzla
Šehić Zenan, FEE, Uni Tuzla

4. Replacing reward function with user feedback
Lončarević Zvezdan, IJS, Lj
Pahič Rok, IJS, Lj
Ude Aleš, IJS, Lj
Nemec Bojan, IJS, Lj
Gams Andrej, IJS, Lj

5. Razvoj vibracijskega rotacijskega mikro motorja v tekočini
Bratina Božidar, FERI, Uni Mb
Baines García Álvaro, PUN, Pamplona
Petek Matjaž, FERI, Uni Mb
Uran Suzana, FERI, Uni Mb
Šafarič Riko, FERI, Uni Mb

AR.2 Robotika / Robotics

18.09.2018 ob/at 09:00 v/in A
Preds./Chair: Roman Kamnik

6. Eksperimentalni haptični vmesnik za visoko kvalitetno upodabljanje haptičnih kod
Golob Mitja, FERI, Uni Mb
Hace Aleš, FERI, Uni Mb

7. Generalizirani robotski algoritmi za specifične funkcije pri kuhanju - rezanje
Vodopivec Jan, FE, Uni Lj
Amon Matej, BSH Hišni aparati d.o.o., Nazarje
Šlajpah Sebastjan, FE, Uni Lj
Munih Marko, FE, Uni Lj
Mihelj Matjaž, FE, Uni Lj

8. Haptično vstavljanje igle z uporabo teleoperacije
Bizjak Žiga, FE, Uni Lj
Kambič Tim, FE, Uni Lj
Ravnikar Robi, FE, Uni Lj
Panič Damjan, FE, Uni Lj
Podobnik Janez, FE, Uni Lj
Mihelj Matjaž, FE, Uni Lj
Munih Marko, FE, Uni Lj
Šlajpah Sebastjan, FE, Uni Lj

9. Design and preliminary testing of a pneumatic exoskeleton for walking assistance
Jamšek Marko, IJS, Lj
Babič Jan, IJS, Lj

10. Kalibracija inercijskih merilnih enot brez dodatne merilne opreme
Puc Jernej, FE, Uni Lj
Podobnik Janez, FE, Uni Lj
Munih Marko, FE, Uni Lj

11. Implementation of autonomous SLAM on a robotic rover using ROS
Guillaume Peter, IUT of Cachan, Uni Paris-Sud
Petrič Tadej, IJS, Lj
Gams Andrej, IJS, Lj

12. Razvoj strojne in programske infrastrukture za module rekonfigurabilne robotske celice
Purg Jakob, FE, Uni Lj
Gašpar Timotej, IJS, Lj

Modeliranje in simulacija / Modeling and Simulation

SM.1 Modeliranje in simulacije / Modeling and Simulation

18.09.2018 ob/at 14:00 v/in D
Preds./Chair: Blaž Rodič

1. Approaching Industry 4.0 Simulation Modelling Paradigm with General Purpose Tools
Rodič Blaž, FIS, Nm

2. Analysis of mesh density in electrical simulations of heterojunction silicon solar cells
Balent Jošt, FE, Uni Lj
Krč Janez, FE, Uni Lj
Topič Marko, FE, Uni Lj

3. Formiranje potenciala pred ravno elektrodo, ki oddaja elektrone
Gyergyek Tomaž, FE, Uni Lj
Kovačič Jernej, IJS, Lj
Gomez Iñaki, IJS, Lj

4. Identifikacija varne pristajalne cone
Blažič Aljaž, FE, Uni Lj
Kotnik Klemen, FE, Uni Lj
Nikolovska Kristina, FE, Uni Lj
Ožbot Miha, FE, Uni Lj
Pernuš Martin, FE, Uni Lj
Uroš Petkovič, FE, Uni Lj
Nika Hrušovar, EF, Uni Lj
Verbič Matic, EF, Uni Lj
Ograjenšek Irena, EF, Uni Lj
Zdešar Andrej, FE, Uni Lj
Bošnak Matevž, FE, Uni Lj
Tomažič Tine, FE, Uni Lj
Klančar Gregor, FE, Uni Lj

5. Zaznavanje napak na sistemu HVAC z metodama PCA in ICA
Stražar Anže, FE, Uni Lj
Andonovski Goran, FE, Uni Lj

Močnostna elektrotehnika / Power Engineering

ME.1 Močnostna elektronika / Power electronics

17.09.2018 ob/at 09:00 v/in D
Preds./Chair: Rastko Fišer

1. Primerjava različnih izvedb regulacije v močnostni elektroniki
Nemec Mitja, FE, Uni Lj

2. Tok enosmernega tokokroga pri večfaznih pogonih
Nemec Mitja, FE, Uni Lj

3. Vzroki napak pri digitalni regulaciji toka več–vejnega DC–DC pretvornika s PWM prepletom
Zajec Peter, FE, Uni Lj

4. Analiza harmonske vsebine signala generiranega z bipolarno sinusno pulzno širinsko modulacijo
Sušin Denis, FE, Uni Lj

5. Načrtovanje, zasnova in izdelava večfaznega razsmernika z MOSFET stikali
Rihar Andraž, FE, Uni Lj
Zajec Peter, FE, Uni Lj
Nemec Mitja, FE, Uni Lj
Petkovšek Marko, FE, Uni Lj
Vončina Danjel, FE, Uni Lj

6. Načrtovanje, izdelava in preliminarno testiranje eksperimentalnega modela trinivojskega pretvornika
Prah Blaž, FE, Uni Lj
Rihar Andraž, FE, Uni Lj
Vončina Danjel, FE, Uni Lj

7. Simulation and Analysis of Solar PV modules under shadow effect
Demirovic Nedzmija, FEE, Uni Tuzla
Huremovic Alma, Border Police of Bosnia and Herzegovina
Softic Izudin, FEE, Uni Tuzla

8. Comaparative Anaylisis of Maximum Power Point Tracking Algorithms of PV Array with Tthree-level NPC Power Converter with Selectable Typologies and Power Switching Device
Demirovic Nedzmija, FEE, Uni Tuzla
Softic Izudin, FEE, Uni Tuzla

ME.2 Energetika / Power engineering

17.09.2018 ob/at 14:00 v/in D
Preds./Chair: Danjel Vončina

9. Prenos udarne napetosti iz visokonapetostnega na terciarno navitje močnostnega transformatorja
Trbušić Mislav, FERI, Uni Mb
Hamler Anton, FERI, Uni Mb
Lenasi Konrad, FE, Uni Lj

10. Improve forecasting of daily load
Bizjak Boris, FERI, Uni Mb

11. Generic Test Network Model for Scalability and Replicability Analysis on the DeCAS Project
Herman Leopold, FE, Uni Lj
Antončič Mitja, FE, Uni Lj
Blažič Boštjan, FE, Uni Lj

12. Modelling of Equivalent Low-Voltage Nodes
Herman Leopold, FE, Uni Lj
Antončič Mitja, FE, Uni Lj
Blažič Boštjan, FE, Uni Lj

13. Artificial neural networks based short-term forecasting of daily electrical energy consumption: an approach using consumption data subsets
Kodrič Domen, FE, Uni Lj
Podobnik Gašper, FE, Uni Lj
Žukovec Martin, FE, Uni Lj
Gašpar Jan, FE, Uni Lj

14. Asinhronski generator
Meh Peer Jaša Vid, ŠC, Velenje
Strmšnik Simon, ŠC, Velenje
Meh Peer Nataša, ŠC, Velenje
Žerak Matjaž, ŠC, Velenje

ME.3 Elektromehanski in elektromagnetni sistemi / Electromechanical and electromagnetic systems

18.09.2018 ob/at 09:00 v/in D
Preds./Chair: David Nedeljković

15. Elektromagnetno-mehanska sklopljena analiza na primeru sinhronskega motorja s trajnim magnetom
Rupnik Urban, FE, Uni Lj
Mavrič Martin, FE, Uni Lj
Miljavec Damijan, FE, Uni Lj

16. Metode za izračun ravnotežnih stanj sinhronskega stroja
Topler Marcel, FERI, Uni Mb
Ritonja Jožef, FERI, Uni Mb
Polajžer Boštjan, FERI, Uni Mb

17. Zmanjšanje toplotnih izgub elektromagnetnega ventila
Nosan Simon, FS, Uni Lj
Tomc Urban, FS, Uni Lj
Klinar Katja, FS, Uni Lj
Vončina Danjel, FE, Uni Lj
Kitanovski Andrej, FS, Uni Lj

18. Detekcija napak v feromagnetnih materialih z metodo vrtinčnih tokov
Markl Matic, FE, Uni Lj
Lavrič Henrik, FE, Uni Lj
Drobnič Klemen, FE, Uni Lj
Makuc Danilo, FE, Uni Lj
Fišer Rastko, FE, Uni Lj

19. Vodenje dveh zaporedno vezanih sinhronskih motorjev s trajnimi magneti z enim frekvenčnim pretvornikom
Čadež Matej, FE, Uni Lj
Fišer Rastko, FE, Uni Lj
Lavrič Henrik, FE, Uni Lj
Drobnič Klemen, FE, Uni Lj

20. Ugotavljanje energijske učinkovitosti frekvenčno vodenega pogona vodne črpalke v industrijskem hladilnem sistemu
Lavrič Henrik, FE, Uni Lj
Drobnič Klemen, FE, Uni Lj
Fišer Rastko, FE, Uni Lj

21. Načrtovanje programske opreme za vodenje večfaznega pogona
Nemec Mitja, FE, Uni Lj
Rihar Andraž, FE, Uni Lj

22. Vpliv mehanskih napetosti na magnetne lastnosti mehkomagnetnih materialov
Petkovšek Marko, FE, Uni Lj
Zajec Peter, FE, Uni Lj

Merilna tehnika / Measurement

MT.1 Merjenja / Measurement

17.09.2018 ob/at 14:00 v/in E
Preds./Chair: Jovan Bojkovski

1. Kombinirane tehnike merjenja uporabniške izkušnje namiznih spletnih aplikacij s sledenjem kurzorja miške in pogleda uporabnika
Trilar Jure, FE, Uni Lj
Čermelj Vid, FE, Uni Lj
Čegovnik Tomaž, FE, Uni Lj
Stojmenova Duh Emilija, FE, Uni Lj

2. Redefinicija mednarodnega sistema enot SI
Geršak Gregor, FE, Uni Lj
Drnovšek Janko, FE, Uni Lj

3. Termovizija plemenskih svinj
Bogovič Tomaž, FE, Uni Lj
Pušnik Igor, FE, Uni Lj
Štukelj Marina, VF, Uni Lj

4. Distributed Signal Processing in Sensor Networks
Zelinac Gordan, FEE, Uni Banja Luka
Simic Mitar, FEE, Uni Banja Luka
Babić Zdenka, FEE, Uni Banja Luka

5. Vpliv napajalnih virov na meritev segrevanja stikalnih napajalnikov
Prinčič Tadej, FE, Uni Lj
Glavič Boštjan, FE, Uni Lj
Begeš Gaber, FE, Uni Lj

Akustika in elektroakustika / Acoustics and Electroacoustics

AE.1 Akustika in elektroakustila / Acoustics and Electroacoustics

18.09.2018 ob/at 14:00 v/in A
Preds./Chair: Franc Policardi-Antoncich

1. Uporaba mobilnih naprav za oktavno analizo zvoka
Celestina Metod, EA LAB d.o.o., Lj
Trost Andrej, FE, Uni Lj

2. Pomen natančnih meritev prostorskih modalnih frekvenc
Policardi-Antoncich Franc, FE, Uni Lj

3. Metode merjenja odmevnega časa v prostoru
Prislan Rok, FMF, Uni Lj

4. Validacija zvočne zaznavno-odzivne naloge (ZON) za ocenjevanje pozornostnih učinkov kognitivne obremenitve
Stojmenova Kristina, FE, Uni Lj
Sodnik Jaka, FE, Uni Lj

5. Digitalno krmiljenje analognega studijskega izenačevalnika
Kirn Nejc, DISTOPIK d.o.o., Lj
Policardi-Antoncich Franc, FE, Uni Lj

Računalništvo in informatika / Computer and Information Science

CS.1 Računalništvo / Computer Science

17.09.2018 ob/at 09:00 v/in A
Preds./Chair: Patricio Bulić

1. Vizualizacija trkov osnovnih delcev v fiziki visokih energij na spletu
Strban Sebastien, FRI, Uni Lj
Bohak Ciril, FRI, Uni Lj
Marolt Matija, FRI, Uni Lj

2. Psevdokanonična predstavitev grafov na podlagi sosednosti
Fürst Luka, FERI, Uni Mb

3. Adaptive Diversity-Control Mechanism Used in Popular Nature-Inspired Algorithms to Tackle the Real-World Problems
Bujok Petr, FS DIC, Uni Ostrava
Polakova Radka, CEI IRA, Uni Ostrava

4. Spletno upodabljanje LiDAR podatkov Slovenije z dodano barvno informacijo in senčenjem
Kordež Jaka, FRI, Uni Lj
Bohak Ciril, FRI, Uni Lj

5. Application of non-linear regression for modeling the kinetics of essential oils extraction
Radosavljevic Dragana, FTS, Uni Pristina
Ilic Sinisa, FTS, Uni Pristina
Spalevic Petar, FTS, Uni Pristina
Milenkovic Nadica, FTS, Uni Pristina
Todorovic Jelena, FTS, Uni Pristina

6. Programiranje sistemov industrijske avtomatizacije z domensko specifičnimi jeziki
Kos Tomaž, DEWESoft d.o.o., Trbovlje

7. Uporaba knjižnice Blockly za razvoj blokovnega jezika
Moravec Matej, FERI, Uni Mb
Kosar Tomaž, FERI, Uni Mb
Mernik Marjan, FERI, Uni Mb

Razpoznavanje vzorcev / Pattern Recognition

PR.1 Razpoznavanje vzorcev / Pattern recognition

17.09.2018 ob/at 09:00 v/in C
Preds./Chair: Simon Dobrišek

0. Visual Psychophysics for Machine Learning
Brandon RichardWebster, Uni Notre Dame, ZDA

1. Learning to super-resolve faces through recognition
Grm Klemen, FE, Uni Lj
Dobrišek Simon, FE, Uni Lj
Štruc Vitomir, FE, Uni Lj

2. Fast Spatially Regularized Correlation Filter Tracker
Lukežič Alan, FRI, Uni Lj
Čehovin Zajc Luka, FRI, Uni Lj
Kristan Matej, FRI, Uni Lj

3. Quantifying uncertainty with the bootstrap: introduction and simulation study
Gašparac Greta, FRI, Uni Lj
Štrumbelj Erik, FRI, Uni Lj

4. Drone control using gestures
Cikač Jaka, FRI, Uni Lj
Fraundorfer Friedrich, ICGV, Uni Graz
Skočaj Danijel, FRI, Uni Lj

5. Drone segmentation and tracking in grounded sensor scanned LiDAR datasets
Mirčeta Kristijan, FRI, Uni Lj
Bohak Ciril, FRI, Uni Lj
Hak Kim Byeong, KNU, Daegu
Young Kim Min, KNU, Daegu
Marolt Matija, FRI, Uni Lj

PR.2 Razpoznavanje vzorcev / Pattern recognition

17.09.2018 ob/at 14:00 v/in C
Preds./Chair: Matej Kristan

6. Detecting hands with a convolutional neural network trained using synthetic data
Aljaž Barbara, FRI, Uni Lj
Čehovin Zajc Luka, FRI, Uni Lj

7. Skladiščni sistem za verifikacijo predmetov s pametnimi očali
Križaj Janez, FE, Uni Lj
Perš Janez, FE, Uni Lj
Štruc Vitomir, FE, Uni Lj

8. Primerjava delovanja kratkoročnih in dolgoročnih sledilnikov v vodnem okolju
Pernuš Martin, FE, Uni Lj
Bovcon Borja, FRI, Uni Lj
Kristan Matej, FRI, Uni Lj
Perš Janez, FE, Uni Lj

9. Unconstrained Ear Recognition Using Residual Learning and Attention Mechanisms
Oblak Tim, FRI, Uni Lj
Meden Blaž, FRI, Uni Lj
Peer Peter, FRI, Uni Lj
Emeršič Žiga, FRI, Uni Lj

10. Experimental design for activity prediction in smart home environment
Donaj Gregor, FERI, Uni Mb
Sepesy Maučec Mirjam, FERI, Uni Mb
Karakatič Sašo, FERI, Uni Mb
Borko Matej, A1 Slovenia
Žgank Andrej, FERI, Uni Mb

11. Detekcija napak na materialih, ki izkazujejo periodično strukturo
Krupić Bilal, FE, Uni Lj
Perš Janez, FE, Uni Lj

Biomedicinska tehnika / Biomedical Engineering

BM.1 Biomedicinska tehnika / Biomedical Engineering

18.09.2018 ob/at 14:00 v/in C
Preds./Chair: Peter Kramar

1. Effect of electropermeabilization of cell membrane on metformin action on MDA-MB-231 breast cancer cells
Pavlin Mojca, FE, Uni Lj
Repas Jernej, FE, Uni Lj
Kandušer Maša, FE, Uni Lj

2. Vloga kognitivnih funkcij pri vožnji v simulatorju
Horvat Marina, FF, Uni Mb
Tement Sara, FF, Uni Mb
Musil Bojan, FF, Uni Mb
Jakus Grega, FE, Uni Lj
Sodnik Jaka, FE, Uni Lj

3. MONAURAL AND BINAURAL LISTENING TO INFRASOUND; CAN PHYSIOLOGY HELP?
Tomc Matej, FE, Uni Lj
Magajne Aleš, FE, Uni Lj
Geršak Gregor, FE, Uni Lj
Beguš Samo, FE, Uni Lj

4. Izpostavitev ravninskih lipidnih dvoslojev električnemu polju nanosekundnih pulzev
Kramar Peter, FE, Uni Lj
Reberšek Matej, FE, Uni Lj
Miklavčič Damijan, FE, Uni Lj
Vernier P. Thomas, Old Dominion University, Norfolk

5. Vpliv merjenja krvnega tlaka na prevodnost kože in anksioznost zaradi merjenja
Stanić Valentina, FE, Uni Lj
Geršak Gregor, FE, Uni Lj
Gržinič Frelih Nina, FE, Uni Lj

Didaktika / Didactics

DI.1 Didatkika / Didactics

17.09.2018 ob/at 14:00 v/in B
Preds./Chair: Luka Fürst

1. Uporaba krmilnika Siemens S7-314-2PN/DP v programu elektrotehnik v SSI
Pogačnik Borut, ŠC, Kranj

2. Metodika poučevanja povezovanja LPC sistema krmilnikov v CAN mrežo in programiranje
Pregelj Boris, ŠC, Nova Gorica

3. Celostna prenova priprave nalog in ocenjevanja pri uvodnem programerskem predmetu
Fürst Luka, FERI, Uni Mb

4. Learning model for developing critical thinking and encouraging innovativeness in engineering education by problem based learnig
Šuligoj Veronika, PEF, Uni LJ
Jamšek Janez, PEF, Uni LJ

Študentski članki / Student Competition IEEE Slovenia

ST.1 Študentsko tekmovanje / Student Competition

17.09.2018 ob/at 13:00 v/in A
Preds./Chair: Andrej Trost

1. Izdelava univerzalnega robotskega 4 osnega manipulatorja
Slemenšek Jan, FERI, Uni Mb

2. Štetje in merjenje hitrosti prometa z dostopnim mikrovalovnim senzorjem
Pavlin Gal, FE, Uni Lj

3. Potek napake funkcije atan2 ob popacenju vhodnih signalov
Alič Mitja, FE, Uni Lj

4. Prepoznavanje pisanja s pomočjo konvolucijskih nevronskih mrež in LSTM
Bertalanič Blaž, FE, Uni Lj

5. Intuitivno vodenje robotske roke s kretnjami
Ulbl Domen, FERI, Uni Mb

6. Numerični pristop k izračunu polj v kovinskem valovodu splošnega prereza in izračun smernega diagrama iz valovoda izpeljane valovodne lijakaste antene
Vuk Baliž Kristjan, FE, Uni Lj

7. Integracija naprav za merjenje spremenljivosti srčnega utripa (HRV) voznika v simulator vožnje
Gruden Timotej, FE, Uni Lj

8. Porazdeljeno vodenje časovno kritičnega sistema zračne levitacije preko industrijskega protokola PROFINET
Zajšek Uroš, FERI, Uni Mb
Mlakar Boštjan, FERI, Uni Mb
Kerbler Ana, FERI, Uni Mb


Questions and comments / Vprašanja in komentarji: