ERK 2018

Obrazec za oddajo prispevka
Article Submission Form

Podatki za dostop / Access Data

Vnesite e-mail naslov, geslo in pritisnite Sign In.
Enter e-mail and password and click Sign In.

Vnos prispevka za konferenco / Enter conference article

Naložite pdf ali Word datoteko / Upload pdf or Word file.

Potrdi / Confirm

Potrjujem, da sem avtor oddanega prispevka in se strinjam z objavo prispevka v zborniku in na spletni strani konference ERK.
I am author of the submitted paper and I agree to publish the paper in ERK Proceedings and the conference web page

Kotizacija / Registration fee

Pritisni gumb Submit za prenos podatkov.
Press Submit button for data submission.