Oddaja prispevka za ERK 2023

Pri prvi oddaji se morate prijaviti v informacijski sistem. Ob uspešni prijavi dobite po elektronski pošti geslo, ki ga uporabite pri oddaji prispevka. Če ste pozabili geslo, se ponovno prijavite in po elektronski pošti boste prejeli novo geslo.

 1. Prijava avtorja
 2. Oddaja prispevka
 3. Sprememba prispevka

Rok za oddajo člankov je podaljšan do: 27. julija 2023. Popravke oddajte na povezavi Sprememba prispevka. Če je oddaja prispevka onemogočena, naredite prijavo avtorja in nas kontaktirajte na: erk@fe.uni-lj.si

Pred nadaljevanjem preverite:

 1. Prispevek je napisan v skladu z navodili za oblikovanje. Uporabite predlogo Template.doc, ali erkLaTeX.zip.
 2. Napisan je na formatu A4 in ne vsebuje opomb ali številk strani!
  • Priporočen obseg je 4 strani za redne članke.
 3. Datoteka za oddajo naj bo v formatu PDF.
  • V datoteki PDF morajo biti vključeni vsi fonti in ne sme biti nastavljena zaščita ali geslo.
 4. Velikost datoteke ne sme presegati 4 MB.
  • Če imate težave z velikostjo datoteke, zmanjšajte ločljivost slik (do 200dpi).

ERK 2023 Paper Submission

First submission requires author registration in the information system. After registration you will receive a password by e-mail. You will need the password in order to submit your articles. If you forget your password, repeat the registration process and you will receive a new one.

 1. Author Registration
 2. Paper Submission
 3. Change Submission

Paper submission deadline is extended to: 27 July 2023. For submission questions contact: erk@fe.uni-lj.si

Submission Checklist:

 1. The article is written according to ERK instructions, you can use IEEE Conference templates and adapt to ERK format:
  • A4 paper, 2,25 cm margins, two columns (8 cm + 8 cm)
  • Font: Times New Roman, 10pt Regular text,
  • 17pt bold Title, 12pt bold Authors, 10pt italic Affiliation
  • 12pt bold Heading, 10pt bold Subheading
  • 9pt Image and table captions, 9pt References
 2. Format is A4, no footnotes and no page numbers are alowed!
  • Preferred page count is 4 pages for regular papers.
 3. File for submission should be in PDF format.
  • All fonts are embedded in PDF file and no file security or password protection is set.
 4. File size limit is 4 MB.
  • If you have difficulties to meet the size limit, decrease the image resolution (to 200dpi).