Organizatorji ERK 2017 / ERK 2017 Organizers

Konferenčni odbori / Conference Committee

Predsednik konference
Conference Chairman

Andrej Žemva
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25, 1001 Ljubljana
andrej.zemva@fe.uni-lj.si
Častni predsednik konference
Honorary Conference Chairman

Baldomir Zajc

Podpredsednik konference
Conference Vice Chairman

Matej Zajc, FE, UNI Lj, matej.zajc@fe.uni-lj.si

Predsednik programskega odbora
Program Committee Chairman

Janko Drnovšek, FE, UNI Lj, janko.drnovsek@fe.uni-lj.si
Predsednik odbora za tisk
Publications Chairman

Andrej Trost, FE, UNI Lj, andrej.trost@fe.uni-lj.si

Programski odbor
Program Committee
Dušan Agrež
Vanja Ambrožič
Maja Atanasijević-Kunc
Tadej Bajd
Boštjan Batagelj
Genevieve Baudoin
Sašo Blažič
Zmago Brezočnik
Franc Brglez
Patricio Bulić
Urban Burnik
Emilio Corchado
Matjaž Debevc
Carl Debono
Marko Delimar
Simon Dobrišek
Janko Drnovšek
Iztok Fajfar
Peter Farkaš
Matjaž Gams
Gregor Geršak
Bernard Grum
Jože Guna
Iztok Humar
Franc Jager
Marko Jagodič
Roman Kamnik
Maharatna Koushik
Stanislav Kovačič
Igor Kuzle
Andrea M. Tonello
Alenka Maček-Lebar
Rok Mandeljc
France Mihelič
Damijan Miklavčič
Miro Milanovič
Josef Modelski
Aljo Mujčić
David Nedeljković
Nataša Nešković
Igor Papič
George Paunović
Janez Perš
Vili Podgorelec
Matevž Pogačnik
Franc Policardi-Antoncich
Igor Pušnik
Kurt Richter
Radovan Sernec
Danijel Skočaj
Franc Solina
Janez Sterle
Nermin Suljanović
Aleksander Szabo
Igor Škrjanc
Sebastijan Šprager
Fabio Tosato
Andrej Trost
Anton Umek
Danijel Vončina
Matej Zajc
Aleš Zamuda
Damjan Zazula
Borut Zupančič
Borut Žalik
Andrej Žemva