ERK 2021

30. Mednarodna Elektrotehniška in računalniška konferenca
30th International Electrotechnical and Computer Science Conference
Portorož, Slovenija, 20. - 21. september 2021

Zbornik tridesete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference
Proceedings of the 30th International Electrotechnical and Computer Science Conference

Izdajatelj / Publisher: Društvo Slovenska sekcija IEEE

Uredila / Edited by: Andrej Žemva, Andrej Trost

ISSN: 2591-0442 (online)
Vabljena predavanja / Invited Papers

1. The evolution of the electric powertrain and the potential for future vehicles: trends and the introduction of the distributed drive architecture
Ambrožič Luka, Elaphe Propulsion Technologies Ltd., Ljubljana

2. Influence of electrokinetics and electrostatics on DNA transport over length-scales during gene electrotransfer
Sachdev Shaurya, Lab. of Biocybernetics, FE UL

Elektronika / Electronics

EL.1 Elektronika / Electronics

21.09.2021 ob/at 11:00 v/in C
Preds./Chair: Andrej Žemva

1. Optimizacija izdelave močnostnih modulov ter termična analiza
Sešek Aleksander, FE, UL
Skuber Tadej, FE, UL
Makarovič Kostja, Keko Equiqment, Žužemberk

2. Pregled programirljivih logičnih vezij vgrajenih v C2000 družino mikrokrmilnikov
Kenda Andrej , FE, UL
Nemec Mitja, FE, UL

3. Emulacija inkrementalnega dajalnika
Kenda Andrej , FE, UL
Nemec Mitja, FE, UL

4. Načrtovanje lidarja s konstantno modulacijo svetlobe s programskim orodjem Vivado HLS
Pogačnik Luka , FE, UL
Trost Andrej, FE, UL
Žemva Andrej , FE, UL
Munih Marko, FE, UL

Telekomunikacije / Telecommunications

TC.1 Telekomunikacijske tehnologije in storitve / Telecommunication technologies and services

20.09.2021 ob/at 13:30 v/in C
Preds./Chair: Urban Burnik

1. Modelling a prosumer-consumer pair for investigation of local self-consumption of renewable energy
Kikanović Ena, FE, UL
Suljanović Nermin, EIMV, Lj
Zajc Matej, FE, UL

2. Augmented reality solution for visualisation of emergency events
Jereb Tjaša, FE, UL
Rabzelj Matej, FE, UL
Volk Mojca, FE, UL

3. Platforma za podporo senzorskih sistemov v športu
Hribernik Matevž, FE, UL
Kos Andrej, FE, UL
Sedlar Urban, FE, UL
Kos Anton, FE, UL

4. Analysis of the Variable-Rate Sampling Algorithm at low-power system for transmission of temperature values
Prlinčević Bojan, KMAAS, Zvečan
Milivojević Zoran, AATPS, Niš

TC.2 Radijske komunikacije / RF Communications

20.09.2021 ob/at 15:00 v/in C
Preds./Chair: Boštjan Batagelj

5. Metode za ocenjevanje vpliva elektromagnetnih polj tehnologije 5G na okolje
Mlinar Tomi, FE, UL

6. Merilni sistem za merjenje impulznega odziva radijskegakanala s tehnologijo UWB
Simončič Aleš, IJS, Lj
Javornik Tomaž, IJS, Lj
Bregar Klemen, IJS, Lj
Hrovat Andrej, IJS, Lj

7. Samogradnja radarskega trirobnika s kvadratno stranico in meritev njegove odmevne površine
Nimac Peter, FE, UL
Miklavčič Peter, FE, UL
Batagelj Boštjan, FE, UL

8. Uporabnost vektorskega analizatorja vezij NanoVNA
Štern Andrej, FE, UL

9. Pilotna postavitev C-ITS tehnologije ITS-G5 v Sloveniji
Štern Andrej, FE, UL

10. FT8 - komunikacija IoT z dosegom na tisoče kilometrov
Štern Andrej, FE, UL

TC.3 Daljinsko zaznavanje in elektronika v vesolju 1 / Remote sensing and electronics in space

21.09.2021 ob/at 09:00 v/in D
Preds./Chair: Peter Planinšič

11. Design of the Bidirectional UWB BoR Antenna
Radović Marko, FERI, UM
Planinšič Peter, FERI, UM
Gleich Dušan, FERI, UM

12. Uporaba hibridne mikrovalovne fotonske tehnologije v FMCW radarjih
Mušič Jernej, FE, UL
Blatnik Aljaž , FE, UL
Batagelj Boštjan, FE, UL

13. Uporaba tehnologije MIMO v satelitskih komunikacijah
Markovič Jure Janez , FE, UL
Miklavčič Peter, FE, UL
Batagelj Boštjan, FE, UL

14. Zajem geografsko označenih meritev z brezpilotnim zrakoplovom
Gabrič Aleks, FE, UL
Miklavčič Peter, FE, UL
Blatnik Aljaž , FE, UL
Batagelj Boštjan, FE, UL

TC.4 Daljinsko zaznavanje in elektronika v vesolju 2 / Remote sensing and electronics in space 2

21.09.2021 ob/at 11:00 v/in D
Preds./Chair: Peter Planinšič

15. Razpoznavanje vsebnosti barvila v plastičnem materialu na osnovi obdelave teraherčnih spektroskopskih podatkov in klasifikacijskega algoritma
Sarjaš Andrej, FERI, UM
Pongrac Blaž, FERI, UM
Gleich Dušan, FERI, UM

16. Regresivna nevronska mreža za ocenjevanje vlažnosti tal
Pongrac Blaž, FERI, UM
Gleich Dušan, FERI, UM
Planinšič Peter, FERI, UM

17. Simulator rasti vegetacije, temelječ na podatkih LiDAR
Kolmanič Simon, FERI, UM
Kohek Štefan, FERI, UM
Brumen Matej, FERI, UM
Žlaus Danijel, FERI, UM
Golob Tamara, FERI, UM
Jesenko David , FERI, UM
Mongus Domen, FERI, UM

18. Improving Attitude Determination of a Satellite with Photodiodes for Sun Position Estimation using TRISAT data and Earth Albedo model
Kosanič Nejc, FERI, UM
Kramberger Iztok, FERI, UM

Multimedija / Multimedia

MM.1 Multimedija / Multimedia

20.09.2021 ob/at 10:00 v/in C
Preds./Chair: Jože Guna

1. Evalvacija standarda za kodiranje videa Versatile Video Coding (VVC/H.266)
Simonič Arne , FRI, UL
Burnik Urban, FE, UL

2. Mnenje voznikov o uporabniških vmesnikih za prevzem vodenja pogojno avtomatiziranega vozila
Gruden Timotej, FE, UL
Jakus Grega, FE, UL

3. Uporabnost pametnih telefonov in mobilnih aplikacij kot pripomočkov za osebe z invalidnostjo
Burger Gregor, FE, UL
Oven Katja, GIS, Lj
Pogačnik Matevž, FE, UL

4. Sistem za sledenje govorcu v zaprtih prostorih na osnovi termovizije v realnem času
Breznik Mark, FE, UL
Pogačnik Matevž, FE, UL
Pečnik Klemen , FE, UL

5. Vpliv podvzorčenja v krominančnem prostoru na kakovost zapisa slikovnega gradiva
Pelicon Jan, FRI, UL
Burnik Urban, FE, UL

6. Animiranje obrazov v slikarskih delih
Justin Janez, FRI, UL
Kunej Katja, FRI, UL
Pikec Katarina, FRI, UL
Urankar Tajda, FRI, UL
Meden Blaž, FRI, UL
Bovcon Narvika, FRI, UL

7. Poučna otroška klepetalnica Klepetko
Kofol Marko, FRI, UL
Sagaj Tomaž , FRI, UL
Potočnik Vita, FD, Trzin
Rantaša Patricija, FD, Trzin
Stancheska Sandra, FD, Trzin
Dovečar Barbara, FD, Trzin
Meden Blaž, FRI, UL
Bovcon Narvika, FRI, UL

8. Aplikacija za iskanje podobnih slikarskih del
Končar Luka, FRI, UL
Caserman Rok, FRI, UL
Brantuša Gregor, FRI, UL
Andošek Peklaj Matevž, FRI, UL
Meden Blaž, FRI, UL
Bovcon Narvika, FRI, UL

9. Ocenjevanje skladnosti spletnih vsebin s smernicami za dostopnost na spletu: ocena ustaljenega pristopa
Stropnik Vid, FE, UL
Oražem Sabina, FE, UL
Trilar Jure, FE, UL
Kotnik Jana , MF, UL
Stojmenova Duh Emilija , FE, UL

AR - Avtomatika / AR - Automatic Control

AR.1 Avtomatika / Automatic Control

20.09.2021 ob/at 14:00 v/in D
Preds./Chair: Karer Gorazd

1. Spremljanje učinkovitosti proizvodnih procesov z obdelavo na robu omrežja
Špeh Jure, FE, UL
Mušič Gašper, FE, UL

2. Optimizacijski problem generiranja časovno minimalnih trajektorij z uporabo Bézierovih krivulj
Benko Loknar Martina, FE, UL
Klančar Gregor , FE, UL
Blažič Sašo, FE, UL

3. Platooning Modelling, Simulation, Visualization and Control, Part I.
Huba Mikuláš, FEEIT, Bratislava
Ťapák Peter, FEEIT, Bratislava
Bisták Pavol, FEEIT, Bratislava
Bélai Igor, FEEIT, Bratislava
Žáková Katarína , FEEIT, Bratislava

4. Platooning Modelling, Simulation, Visualization and Control, Part II.
Huba Mikuláš, FEEIT, Bratislava
Ťapák Peter, FEEIT, Bratislava
Bisták Pavol, FEEIT, Bratislava
Bélai Igor, FEEIT, Bratislava
Žáková Katarína , FEEIT, Bratislava

AR - Robotika / AR - Robotics

AR.2 Robotika / Robotics

20.09.2021 ob/at 15:00 v/in D
Preds./Chair: Roman Kamnik

1. Manipulacija izvodov statorskih navitij motorja
Kresnik Luka, FE, UL
Erjavec Simon , FE, UL
Munih Marko, FE, UL

2. Prototip robotskega sistema za avtomatsko pobiranje stebelne zelenjave
Pleško Erik, FE, UL
Šlajpah Sebastjan, FE, UL
Munih Marko, FE, UL
Mihelj Matjaž, FE, UL

3. Ocenjevanje kinematične izvedljivosti robotske naloge za sinhrono translacijsko in rotacijsko gibanje po površini obdelovanca
Stradovnik Saša, FERI, UM
Hace Aleš , FERI, UM

4. Open-hardware open-source low-cost underwater ROV
Rijavec Vid, FRI, UL
Skočaj Danijel, FRI, UL

5. Lokalizacija nakupovalnega vozička v trgovini
Trebušak Aljaž, FE, UL
Krapež Peter, FE, UL

6. Klasifikacija trajektorije roke z meritvami pozicije za podporo sodelovanju robota s človekom
Mavsar Matija, IJS, Lj

7. Optimizing end-effector force during the sit-stand task on theTalos humanoid bipedal robot
Mišković Luka, IJS, Lj
Kropivšek Leskovar Rebeka, IJS, Lj
Gams Andrej , IJS, Lj
Petrič Tadej, IJS, Lj

8. Using Neural Networks for Synthesizing Importance Sampler Database in Reinforcement Learning
Lončarević Zvezdan, IJS, Lj
Gams Andrej , IJS, Lj

9. Prepoznavanje objektov na trgovinskih policah za robotske aplikacije
Potočnik Blaž, FE, UL
Mihelj Matjaž, FE, UL
Munih Marko, FE, UL
Podobnik Janez , FE, UL

Modeliranje in simulacija / Modeling and Simulation

SM.1 Modeliranje in simulacija / Modeling and Simulation

20.09.2021 ob/at 12:00 v/in C
Preds./Chair: Vito Logar

1. Detection of Increased Fuel Utilization in Solid Oxide Fuel Cell Stacks using Subspace Identification
Erkechova Maja, IJS, Lj
Borkovski Stefan, IJS, Lj
Juričić Đani, IJS, Lj

2. Generating Synthetic Hourly Solar Radiation Sequences Using Generative Adversarial Networks
Lajić Romanela, FEE, Banja Luka
Zeljković Čedomir, FEE, Banja Luka
Risojević Vladimir, FEE, Banja Luka

3. Simulacija gretja magnetne tekočine v izmeničnem magnetnem polju
Vizjak Jakob, FERI, UM
Hamler Anton , FERI, UM

4. Uporaba modeliranja in simulacije v digitalizaciji procesa elektroobločne peči
Logar Vito, FE, UL

Močnostna elektrotehnika / Power Engineering

ME.1 Močnostna elektrotehnika 1 / Power engineering 1

21.09.2021 ob/at 09:00 v/in B
Preds./Chair: Mitja Nemec

1. Sinhronizacija generatorjev trifaznega pulzno-širinsko moduliranega signala
Nemec Mitja, FE, UL
Ambrožič Vanja, FE, UL
Vončina Danjel , FE, UL

2. Regulacija močnostnega pretvornika za testiranje razsmernikov
Nemec Mitja, FE, UL
Selan Žiga, FE, UL
Vončina Danjel, FE, UL

3. Prenos krmilnega signala med sklopoma podvrženima veliki du/dt in negativni napetosti skupnega načina
Zajec Peter, FE, UL
Rihar Andraž, FE, UL

4. Izzivi uporabe NTK termistorjev pri merjenju temperature v močnostnih pretvornikih
Petkovšek Marko, FE, UL

5. Nesimetrija toka v več-vejnih pretvornikih
Nemec Mitja, FE, UL
Rihar Andraž, FE, UL
Zajec Peter, FE, UL
Vončina Danjel , FE, UL
Ambrožič Vanja, FE, UL

ME.2 Močnostna elektrotehnika 2 / Power engineering 2

21.09.2021 ob/at 11:00 v/in B
Preds./Chair: Marko Petkovšek

6. Elektromagnetna združljivost in funkcionalna varnost
Peterlin Urban Metod, EIMV, Lj

7. Izbira materialov za visokoučinkovite distribucijske transformatorje
Trbušić Mislav, FERI, UM
Lugarič Igor, Kolektor Etra d.o.o., Lj
Jesenik Marko , FERI, UM
Trlep Mladen , FERI, UM
Hamler Anton , FERI, UM

8. An Impact of Spinning Reserve on the Number of Solutions in the Unit Commitment Problem
Softic Izudin, FEE, Tuzla
Bajrić Samed, IJS, Lj
Demirović Nedžmija, FEE, Tuzla
Hrvić Emina, FEE, Tuzla
Mukinović Amila, FEE, Tuzla

9. Power Cable Wave Propagation Velocity Estimation Based on Travelling-Waves
Hudomalj Marko, IJS, Lj

Merilna tehnika / Measurement

MT.1 Merilna tehnika / Measurements

20.09.2021 ob/at 15:00 v/in A
Preds./Chair: Igor Pušnik

1. Avtomatizacija sistema za kalibracijo momentnih ključev
Hiti Miha, ZAG, Lj
Mokorel Rok, FE, UL
Primožič Vid, ZAG, Lj
Begeš Gaber, FE, UL

2. Iskanje stanja napolnjenosti baterijske celice s pomočjo genetskega algoritma in ESC modela baterije
Antončič Marko, FERI, UM
Šafarič Riko, FERI, UM
Korez Kristijan , FERI, UM
Globevnik Miran, EM.TRONIC d.o.o, Mb

3. Stanje napolnjenosti baterijske celice na osnovi ESC modela nadgrajenega s povratno zanko in genetskim algoritmom
Korez Kristijan, FERI, UM
Globevnik Miran, EM.TRONIC d.o.o, Mb
Antončič Marko, FERI, UM
Šafarič Riko, FERI, UM

4. BMS za hibridni koncept baterij
Globevnik Miran, EM.TRONIC d.o.o, Mb
Filip Rudolf-Leon, FERI, UM

5. Avtomatska končna kontrola elektromotorjev
Dolanc Gregor, IJS, Lj
Pregelj Boštjan, IJS, Lj
Petrovčič Janko, IJS, Lj

6. Preliminarne meritve prototipa praktičnega šumnega termometra
Tavčar Rok, FE, UL
Beguš Samo, FE, UL
Bojkovski Jovan, FE, UL

7. Zasnova metode za določanje smerne občutljivosti sevalnih termometrov in termokamer
Mlačnik Vid, FE, UL

8. Vpliv relativne vlage pri umerjanju sevalnih termometrov
Pušnik Igor, FE, UL

Akustika in elektroakustika / Acoustics and Electroacoustics

AE.1 Akustika in elektroakustika / Acoustics and Electroacoustics

20.09.2021 ob/at 10:00 v/in B
Preds./Chair: Franc Policardi

1. From Tone Frequencies to Temperaments Visualizations
Baroin Gilles, Laboratoire LLA Créatis, Toulouse
Calvet André, IRCAM, Paris

2. Detekcija otoakustičnih emisij
Tomazini Žan, FE, UL
Beguš Samo, FE, UL

3. Situacijsko zavedanje voznikov avtomatiziranih vozil
Stojmenova Kristina, FE, UL
Tomažič Sašo , FE, UL
Sodnik Jaka, FE, UL

4. Odstranjevanje šuma gramofonskih plošč
Dobnik Aljaž, FE, UL
Burnik Urban, FE, UL

5. Eksperimentalno prepoznavanje togih stikov plavajočih podnih konstrukcij
Prislan Rok, InnoRenew CoE, Izola

6. Lung Ultrasound evaluation in the Emergency setting: lessons from the current pandemia
Perlini Stefano, Policlinico San Matteo Foundation
La Salvia Marco, Uni Pavia, Italy
Secco Gianmarco, Policlinico San Matteo Foundation
Salinaro Francesco, Policlinico San Matteo Foundation
Leporati Francesco, Uni Pavia, Italy

7. Acoustic Images Tecniques for the Identification of acoustic leaks in urban apartments blocks
Balboni Marila, Eng studio in Bologna
Amadasi Giovanni, Vibro-Acoustic SCS & Partners
Policardi Franc, FE, UL

Računalništvo in informatika / Computer and Information Science

CS.1 Računska inteligenca in računalništvo v oblaku / Computational Intelligence and Cloud Computing

21.09.2021 ob/at 09:00 v/in A
Preds./Chair: Aleš Zamuda

1. Radijsko k-barvanje neskončnih mrež
Korže Danilo, FERI, UM
Vesel Aleksander, FNM, UM

2. Upoštevanje indeksa strahu in pohlepa v predvidevanju cene Bitcoin skozi dolgi kratkoročni spomin
Ošep Ferš Nataša, FERI, UM
Zamuda Aleš, FERI, UM

3. The Semantic Web and Blockchain at a Meeting Point
Shkembi Klevis, FE, UL
Kochovski Petar, FRI, UL
Papaioannou Thanasis, AUEB, Atene
Barelle Caroline , EURODYN, Luxembourg
Stankovski Vlado, FRI, UL

4. FRI Tokens for a Fog Computing Course
Gec Sandi, FRI, UL
Kochovski Petar, FRI, UL
Brežnik Janez , FRI, UL
Stankovski Vlado, FRI, UL

5. Nadgradnja obstoječega domensko specifičnega modelirnega jezika za merilno tehniko
Kos Tomaž , Dewesoft d.o.o., Trbovlje
Mernik Marjan, FERI, UM
Kosar Tomaž, FERI, UM

6. Programerske veščine v razkoraku med razvojem stroke in trenutnim stanjem na trgu dela
Jelovšek Tjaša, FRI, UL
Bajec Marko, FRI, UL
Lampe Andreja, GZS, Lj
Saabeel Wanda, CEN and CENELEC, Bruselj
Thornley Clare, Clarity Research, Cedar Park
Stankovski Vlado, FRI, UL

CS.2 Obdelava slik / Image Processing

21.09.2021 ob/at 11:00 v/in A
Preds./Chair: Aleš Zamuda

7. Pregled 2D verižnih kod
Žalik Borut, FERI, UM
Strnad Damjan, FERI, UM
Rizman Žalik Krista, FERI, UM
Nerat Andrej, FERI, UM
Lukač Niko , FERI, UM
Lipuš Bogdan, FERI, UM
Podgorelec David, FERI, UM

8. Medpomnjenje obsevanosti za globalno osvetlitev volumetričnih podatkov
Šmajdek Uroš, FRI, UL
Lesar Žiga, FRI, UL
Marolt Matija, FRI, UL
Bohak Ciril, FRI, UL

9. Digital image quality assessment metrics
Kuzmanovic Vladimir, FM, Uni Beograd
Pajic Slobodan, EDePro d.o.o., Beograd

10. Evaluating the Potential of Web Image Optimization for Improving User-Perceived Performance
Heričko Tjaša, FERI, UM
Šumak Boštjan, FERI, UM
Čučko Špela, FERI, UM
Brdnik Saša, FERI, UM

11. Zasnova in izvedba pametne sidrne boje kot naprave IoT
Likozar Januš , FRI, UL
Jaklič Aleš, FRI, UL

Razpoznavanje vzorcev / Pattern Recognition

PR.1 Razpoznavanje Vzorcev 1 / Pattern Recognition 1

20.09.2021 ob/at 13:30 v/in B
Preds./Chair: Simon Dobrišek

1. Frequency Band Encoding for Face Super-Resolution
Grm Klemen, FE, UL
Štruc Vitomir, FE, UL

2. Analiza robustnosti globokih nenadzorovanih metod za detekcijo vizualnih anomalij
Božič Jakob, FRI, UL
Zavrtanik Vitjan, FRI, UL
Skočaj Danijel, FRI, UL

3. Bias Analysis of Deep Face Recognition with Masked Faces
Džubur Benjamin, FRI, UL
Peer Peter, FRI, UL
Emeršič Žiga, FRI, UL

4. Modularni večsenzorski sistem za avtonomna plovila
Perš Janez, FE, UL
Muhovič Jon, FE, UL
Bobek Urban, FE, UL
Brinšek Žiga, FE, UL
Cvenkel Tilen, FE, UL
Gregorin Domen, FE, UL
Kobau Klemen, FRI, UL
Kuštra Mitja, FS, UL
Lukek Mark, FE, UL
Sedej Nina , FE, UL
Kristan Matej, FRI, UL

5. A Comparative Study of Discriminative and One--Class Learning Models for Deepfake Detection
Ivanovska Marija, FE, UL
Štruc Vitomir, FE, UL

PR.2 Razpoznavanje Vzorcev 2 / Pattern Recognition 2

20.09.2021 ob/at 15:00 v/in B
Preds./Chair: Vitomir Štruc

6. Segmentacija videoposnetkov vodnih scen s pomočjo delno nadzorovanega učenja
Česnik Blaž, FRI, UL
Žust Lojze, FRI, UL
Kristan Matej, FRI, UL

7. Zaznavanje terasiranih pokrajin kot semantična segmentacija digitalnega modela višin
Glušič Anže , FRI, UL
Ciglič Rok, GIAM, Lj
Čehovin Zajc Luka, FRI, UL

8. Validacija zvočnih posnetkov pri izdelavi podatkovne zbirke za učenje razpoznavalnika slovenščine
Križaj Janez, FE, UL
Dobrišek Simon, FE, UL

9. Designing a Machine Learning based Non-intrusive Load Monitoring Classifier
Ogrizek Leo, FE, UL
Bertalanic Blaz , IJS, Lj
Cerar Gregor, IJS, Lj
Meža Marko, FE, UL
Erkechova Maja, IJS, Lj

10. Optična razpoznava notnih znakov s CRNN
Isovski Matic, FRI, UL
Šajn Luka , FRI, UL

Biomedicinska tehnika / Biomedical Engineering

BM.1 Biomedicinska tehnika 1 / Biomedical Engineering 1

20.09.2021 ob/at 10:00 v/in A
Preds./Chair: Peter Kramar

1. Measurement protocol for detection of lipid peroxidation induced changes in planar lipid bilayers
Balantic Katja, FE, UL
Miklavčič Damijan, FE, UL
Kramar Peter, FE, UL

2. Decreases in Cell Viability Resulting from Metal Ions Present in Stainless Steel in Electroporated and Nonelectroporated Cells
Košir Sonja, FE, UL
Vižintin Angelika, FE, UL
Miklavčič Damijan, FE, UL

3. Numerično modeliranje neinvazivne elektroporacije kože z večtočkovnimi elektrodami
Dermol-Černe Janja, FE, UL
Reberšek Matej, FE, UL
Miklavčič Damijan, FE, UL

4. Initial steps of pore formation in planar lipid bilayers made of phospholipids and archaeal lipids
Maček Lebar Alenka, FE, UL
Miklavčič Damijan, FE, UL
Kramar Peter, FE, UL

5. Assessing cancellation effect using numerical modeling of pore formation
Sandu Ana-Maria , DSEE, Bucharest
Miklavčič Damijan, FE, UL
Scuderi Maria , FE, UL
Dermol-Černe Janja, FE, UL

BM.2 Biomedicinska tehnika 2 / Biomedical Engineering 2

20.09.2021 ob/at 13:30 v/in A
Preds./Chair: Samo Penič

6. Time-Dependent Numerical Model of The Induced Transmembrane Voltage in real-shaped Cardiomyocyte
Scuderi Maria , FE, UL
Miklavčič Damijan, FE, UL
Dermol-Černe Janja, FE, UL

7. Generator izmenične napetosti za elektroformacijo orjaških fosfolipidnih veziklov
Gazvoda De Reggi Marin , FE, UL
Malavašič Urban , FE, UL
Jeran Marko, FE, UL
Penič Samo, FE, UL

8. Stroboskopski sistem za zajem slik fosfolipidnih veziklov za določanje mehanskih lastnosti
Klanjšček Nejc, FE, UL
Penič Samo, FE, UL

9. Skupki pDNA na celični membrani ob genski elektrotransfekciji z mikrosekundnimi bipolarnimi električnimi pulzi
Potočnik Tjaša, FE, UL
Miklavčič Damijan, FE, UL
Maček Lebar Alenka, FE, UL

Didaktika / Didactics

DI.1 Didaktika 1 / Didactics 1

21.09.2021 ob/at 09:00 v/in C
Preds./Chair: Matej Zajc

1. Povezovanje tehniškega risanja, 3D modeliranja in 3D tiskanja za namen posodobitve OŠ tehniškega izobraževanja
Kosec Špela, PF, UL
Jamšek Janez, PF, UL

2. E-tutor: tailor-made multiply intelligent study tool for management students
Peterlin Judita, EF, UL
Garbin Praničević Daniela, FE, Uni Split

3. Posodobitev laboratorijskih vaj s področja močnostne elektronike z vpeljavo simulacijskega programa Ansys Simplorer
Rihar Andraž, FE, UL
Zajec Peter, FE, UL
Vončina Danjel , FE, UL

4. Vaje za domov: elektroakustika
Beguš Samo, FE, UL

Študentski članki / Student Competition IEEE Slovenia

ST.1 Tekmovanje študentskih prispevkov / Student Paper Competition

20.09.2021 ob/at 12:00 v/in A
Preds./Chair: Andrej Trost

1. Preverjanje pristnosti navigacijskih sporočil
Srebot Martin, FPP, UL

2. Generiranje optimalnega hitrostnega profila na različnih družinah krivulj
Zekić Nataša, FE, UL

3. Kombinirana metoda za antropomorfno teleoperiranje robotske roke z nosljivimi inercialnimi senzorji
Ulbl Domen, FERI, UM

4. Optimizacija receptov hladnega valjanja na podlagi analize zgodovinskih podatkov
Cuznar Kristjan, FE, UL


Questions and comments / Vprašanja in komentarji: