ERK 2022

31. Mednarodna Elektrotehniška in računalniška konferenca
31st International Electrotechnical and Computer Science Conference
Portorož, Slovenija, 19. - 20. september 2022

Zbornik enaintridesete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference
Proceedings of the 31st International Electrotechnical and Computer Science Conference

Izdajatelj / Publisher: Društvo Slovenska sekcija IEEE

Uredila / Edited by: Andrej Žemva, Andrej Trost

ISSN: 2591-0442 (online)
Vabljena predavanja / Invited Papers

1. Battery Monitoring and Energy Management
Devid Palčič, Robotina, d.o.o.

2. Using the Red Pitaya STEMlab Board in Education: Practical Experience and Use-Cases
Tamás Kovácsházy, Budapest University of Technology and Economics, Hungary

Elektronika / Electronics

EL.1 Elektronika / Electronics

20.09.2022 ob/at 09:00 v/in D
Preds./Chair: A. Žemva

1. Sistem za brezžični prenos energije z dvojnim DD navitjem
Prosen Nataša, FERI,UM
Friš Rok, FERI,UM
Domajnko Jure, FERI,UM
Truntič Mitja, FERI,UM

2. Razvoj aplikacije za komunikacijo in nadzor aplikacije, ki teče na mikrokrmilniku
Nemec Mitja, FE,UL

3. Baterijski paket za električno kolo
Friš Rok, FERI,UM
Truntič Mitja, FERI,UM

4. Načrtovanje in vrednotenje ASIC digitalnih vezij z orodjem OpenLANE
Bulić Patricio, FRI,UL
Pilipović Ratko, FRI,UL
Lotrič Uroš, FRI,UL

5. On the employment of approximate multipliers in high-level synthesis toolkits
Pilipović Ratko, FRI,UL
Bulić Patricio, FRI,UL
Lotrič Uroš, FRI,UL

6. Pametna QR koda in bralnik, za temperaturno sledljivost izdelkov
Hrovat Rok, FE,UL
Sešek Aleksander, FE,UL

7. Načrtovanje strojne in programske opreme merilne plošče STEMlab
Trost Andrej, FE,UL
Žemva Andrej, FE,UL

Telekomunikacije / Telecommunications

TC.1 Daljinsko zaznavanje in elektronika v vesolju / Remote sensing and electronics in space

19.09.2022 ob/at 09:30 v/in C
Preds./Chair: Peter Planinšič

1. Generiranje RF signala za FMCW radar z uporabo dveh optičnih virov
Mušič Jernej, FE,UL
Batagelj Boštjan, FE,UL
Krč Janez, FE,UL

2. Ugotavljanje položaja v sodobnih javnih mobilnih omrežjih
Batagelj Boštjan, FE,UL
Mlinar Tomi, FE,UL
Tomažič Sašo, FE,UL

3. Rekonstrukcija 1-dimenzionalne slike zajete s pomočjo THz spektroskopa v frekvenčni domeni
Pongrac Blaz, FERI,UM
Sarjaš Andrej, FERI,UM
Gleich Dušan, FERI,UM

4. Lokalizacija na prostem s pomočjo radiofrekvenčnih odtisov tehnologije BLE v testnem omrežjem LOG-a-TEC
Bertalanič Blaž, IJS, Lj
Morano Grega, IJS, Lj
Cerar Gregor, IJS, Lj

5. Opazovanja geomagnetizma na daljavo / Remote Observations of Geomagnetism
Dimc Franc, FPP, UL

TC.2 Decentralizirane tehnologije in internet stvari / Decentralised technologies and internet of things

19.09.2022 ob/at 11:00 v/in C
Preds./Chair: Luka Mali

1. Identifying and Tracking Physical Objects with Hyperledger Decentralized Applications
Chicano David, ETSETB, Barcelona
Pustišek Matevž, FE,UL

2. Prototipni sistem samovladne identitete s tehnologijo Ethereum
Marušič Rihard, FE,UL
Pustišek Matevž, FE,UL

3. Prototipni IoT sistem s tehnologijo blokovnih verig Hyperledger Fabric
Pirnat Gašper, FE,UL
Pustišek Matevž, FE,UL

4. SafeDrill: Drilling Safety Device
Kalister Rok, FE,UL
Karlo Nejc, FE,UL
Tičar Marko, FE,UL

5. Upravljanje samovladne identitete z rešitvijo podjetja Evernym
Jager Nejc, FE,UL
Pustišek Matevž, FE,UL

6. Spletna aplikacija za objektivno ocenjevanje varne vožnje SmoothTaxi
Aleksieska Sara, FE,UL
Devetak Gregor, FE,UL
Merela Matic, FE,UL
Kuralt Petra, FE,UL

TC.3 Telekomunikacijske tehnologije in storitve / Telecommunication technologies and services

19.09.2022 ob/at 14:00 v/in C
Preds./Chair: Urban Burnik

1. Concept Development for Sensor Based Virtual Intensive Care Unit
Achkoski Jugoslav, Military Academy "G.M.A.", Skopje
Temelkovski Boban, Military Academy "G.M.A.", Skopje
Košir Andrej, FE,UL
Meža Marko, FE,UL

2. Testiranje naprav IoT
Krutil Tijana, FE,UL
Kos Andrej, FE,UL

3. Pametni copati za spremljanje gibanja starejših in detekcijo padcev
Ardaljon Blaž, FE,UL
Smehov Mataln, FE,UL
Adamič Jan, FE,UL
Špeh Jure, FE,UL

4. Pregled protokolov za vključevanje 5G v GPON
Prodnik Vesna , Vafer d.o.o.
Mlinar Tomi, FE,UL
Tavčer Črt, FE,UL
Batagelj Boštjan, FE,UL

5. Etika v raziskavah in razvoju pametnih sistemov za končne uporabnike
Košir Andrej, FE,UL

TC.4 Radijske in optične komunikacije / Radio and Optic Communications

19.09.2022 ob/at 15:30 v/in C
Preds./Chair: Boštjan Batagelj

1. O značilnostih brezžičnih protokolov za pretakanje senzorskih podatkov: pod 3 GHz
Gruden Timotej, FE,UL
Miklavčič Peter, FE,UL
Hribernik Matevž, FE,UL
Tomažič Sašo, FE,UL

2. Pregled virov elektromagnetnih polj in njihovi učinki na ljudi ali kaj poleg 5G nas bi še utegnilo zanimati
Mlinar Tomi, FE,UL
Batagelj Boštjan, FE,UL

3. Open RAN – nov model arhitekturno odprtega radijskega dostopovnega omrežja
Batagelj Boštjan, FE,UL
Mlinar Tomi, FE,UL

4. Komunikacijske tehnologije na 5,9 GHz za področje C-ITS
Štern Andrej, FE,UL

5. Zajem radijskih parametrov mobilnega omrežja s pomočjo CPE modema
Ušaj Rok, INTERNET INSTITUT d.o.o.
Sušnik Rudolf, INTERNET INSTITUT d.o.o.
Koršič Luka, INTERNET INSTITUT d.o.o.
Sterle Janez, INTERNET INSTITUT d.o.o.

6. Tehnike za zagotavljanje stabilnosti injekcijske vklenitve Fabry-Periot laserske diode
Eržen Vesna, ŠC Škofja Loka
Ratkoceri Jakub, Technetix B.V.
Batagelj Boštjan, FE,UL

Multimedija / Multimedia

MM.1 Multimedija I / Multimedia I

20.09.2022 ob/at 09:00 v/in A
Preds./Chair: Jože Guna

1. Analiza učinkovitosti dviga ločljivosti slik z uporabo filtrov v frekvenčni domeni
Brelih Anja, FE,UL
Burnik Urban, FE,UL

2. Kvaliteta uporabniške izkušnje
Jaklič Katjuša, FE,UL
Burnik Urban, FE,UL

3. Izdelava prototipa mobilne aplikacije za pohodništvo
Oštir Klara, NTF, UL
Gabrijelčič Tomc Helena, NTF, UL

4. Analiza delovanja CSS animiranih spletnih grafik v dveh brskalnikih
Ornik Maša, NTF, UL
Gabrijelčič Tomc Helena, NTF, UL

5. Koraki v digitalni animaciji: študija primera
Marinko Miha, FRI,UL
Gorup Gorazd, FRI,UL
Košir Blaž, FRI,UL
Meden Blaž, FRI,UL
Bovcon Narvika, FRI,UL

6. Delen in postopen prevzem vodenja pogojno avtonomnega vozila
Gruden Timotej, FE,UL
Jakus Grega, FE,UL

7. Uporabnik ima vedno prav: uporabniška izkušnja, zaznana uporabnost in voznikove želje o zaslonih v pogojno avtomatiziranih vozilih
Stojmenova Kristina, FE,UL
Strle Gregor, FE,UL
Sodnik Jaka, FE,UL

8. Vrednotenje uporabniške izkušnje in slabosti različnih modalnosti interakcij v okolju navidezne resničnosti
Šter Rok Marko, FE,UL
Guna Jože, FE,UL

MM.2 Multimedija II / Multimedia II

20.09.2022 ob/at 11:00 v/in A
Preds./Chair: Anton Kos

9. Zasnova haptičnega uporabniškega vmesnika za biomehansko povratno vezavo v vodnih športih
Hribernik Matevž, FE,UL
Umek Anton, FE,UL
Kos Anton, FE,UL

10. Prototip ambientnega vmesnika za informiranje uporabnika o rabi zelene energije
Markič Ajda, FE,UL
Vidmar Eva, FE,UL
Tič Jure, FE,UL
Rupnik Matjaž, FE,UL
Zaletelj Janez, FE,UL
Zajc Matej, FE,UL

11. A new approach for measuring the efficiency of edge detection algorithms
Prlinčević Bojan, KMAAS, Zvečan
Milivojević Zoran, AATPS, Niš
Savić Nataša, AATPS, Niš
Kostić Dijana, AATPS, Niš

12. Degradation Recoloring CVD Protan Image From Blok SVD Watermark
Milivojević Zoran, AATPS, Niš
Prlinčević Bojan, KMAAS, Zvečan
Kostić Dijana, AATPS, Niš

13. Brezizgubno stiskanje digitalnega avdia s prileganjem daljic in kvadratnih Bézierovih krivulj
Železnik Luka, FERI,UM
Strnad Damjan, FERI,UM
Žalik Borut, FERI,UM
Podgorelec David, FERI,UM

14. Zajemanje in vizualizacija agregiranega dnevnika dogodkov sistema Symbiot
Pavšič Amadej, FE,UL
Pustišek Matevž, FE,UL
Mali Luka, FE,UL

15. Razpoznavanje gest s pomočjo senzorja bližnjega električnega polja
Vnučec Matej, FE,UL
Batagelj Boštjan, FE,UL
Blatnik Aljaž, FE,UL

16. Prototipna namizna maketa za razvoj koncepta tehnološko podprtega doma
Bezovšek Jaka, FE,UL
Hostnik Nina, FE,UL
Malenšek Miha, FE,UL
Marušič Jakob, FE,UL
Zajc Matej, FE,UL
Zaletelj Janez, FE,UL

Avtomatika in robotika / Automatic Control and Robotics

AR.1 Robotika / Robotics

20.09.2022 ob/at 9:00 v/in B
Preds./Chair: Roman Kamnik

1. Safety and path planning for collaborative applications based on an autonomous mobile platform
Gautier Nicolas, ENIB, Brest
Kmecl Peter, FE,UL
Munih Marko, FE,UL
Podobnik Janez, FE,UL

2. Quality inspection of clay car modeling using collaborative robot
Šlajpah Sebastjan, FE,UL
Ručigaj Aleš, FE,UL
Taner Kirisci Pierre, Pumacy Technologies AG, Berlin
Svrček Jan, SVOTT, Mlada Boleslav
Munih Marko, FE,UL
Mihelj Matjaž, FE,UL

3. Optimalna postavitev obdelovanca pri robotski površinski obdelavi na podlagi indeksa manipulabilnosti
Pušnik Tomaž, FERI,UM
Stradovnik Saša, FERI,UM
Hace Aleš, FERI,UM

4. Human-inspired robotic levering using Periodic Dynamic Movement Primitives
Kuster Boris, IJS, Lj
Majcen Horvat Matevž, IJS, Lj

5. Modeliranje praška pri doziranju z robotom z uporabo 2D radialnih baznih funkcij
Ručigaj Aleš, FE,UL
Baumkircher Aljaž, FE,UL
Munih Marko, FE,UL
Mihelj Matjaž, FE,UL

6. Cloth Smoothing Simulation with Vision-to-Motion Skill Model
Nimac Peter, IJS, Lj
Mavsar Matija, IJS, Lj
Gams Andrej, IJS, Lj

7. Popolnoma zaznavno eksperimentalno okolje za biomehansko opazovanje vstajanja človeka
Savevska Adrijana, IJS, Lj
Koprivšek Leskovar Rebeka, IJS, Lj
Brecelj Tilen, IJS, Lj
Mišković Luka, IJS, Lj
Petrič Tadej, IJS, Lj

8. Source Domain Knowledge Acquisition Using Simulated Environment with Minimized Computing Requirements
Lončarević Zvezdan, IJS, Lj
Gams Andrej, IJS, Lj
Simonič Mihael, IJS, Lj

Modeliranje in simulacija / Modeling and Simulation

AV,SM Avtomatika, modeliranje in simulacija / Automatic Control, Modeling and Simulation

20.09.2022 ob/at 11:00 v/in B
Preds./Chair: Vito Logar

1. Generiranje časovno minimalnih trajektorij v avtomatiziranem skladišču z omejitvami hitrosti, pospeška in trzaja
Benko Loknar Martina, FE,UL
Klančar Gregor, FE,UL
Blažič Sašo, FE,UL

2. Grey Wolf Optimizer in Tuning Optimal PID Controller
Dubravic Amila, FE, UT
Šerifović-Trbalić Amira, FE, UT
Demirović Damir, FE, UT

3. Navigacija robota v zemljevidu kvadratnih celic s pomočjo bilinearne interpolacije diskretnega potencialnega polja
Zdešar Andrej, FE,UL
Bošnak Matevž, FE,UL
Vrabič Rok, FS, UL
Škulj Gašper, FS, UL
Klančar Gregor, FE,UL

4. Numerični model sferičnega magnetoreološkega aktuatorja
Vizjak Jakob, FERI,UM
Hamler Anton, FERI,UM

5. Nekateri vidiki simulacije sodelovalnega robota
Težak Oto, FERI,UM
Truntič Mitja, FERI,UM

6. Modeliranje in simulacija hidroelektrarne s sistemom za soproizvodnjo vodika in poljem sončnih celic
Pregelj Boštjan, IJS, Lj
Jovan David Jure, IJS, Lj
Dolanc Gregor, IJS, Lj
Drobnič Boštjan, FS, UL

7. Digitalni dvojček elektroobločne peči
Logar Vito, FE,UL

Močnostna elektrotehnika / Power Engineering

ME.1 Močnostna elektrotehnika / Power Engineering

20.09.2022 ob/at 09:00 v/in C
Preds./Chair: Marko Petkovšek

1. Sinhronizacija časovnikov z različno časovno bazo
Nemec Mitja, FE,UL

2. Izvedba izenačitve potencialov v elektroenergetskem objektu
Peterlin Urban Metod, Elektroinštitut MV, Ljubljana

3. Načrtovanje visokonapetostne dušilke
Trbušić Mislav, FERI,UM
Jesenik Marko, FERI,UM
Hamler Anton, FERI,UM

4. Simulacijski model za oceno izgubnih moči trifaznega razsmernika
Rihar Andraž, FE,UL
Darovic Anton, FE,UL
Drobnič Klemen, FE,UL

5. Ocena parazitnih parametrov tiskanine enosmernega vmesnega tokokroga
Rihar Andraž, FE,UL
Novak Tim, FE,UL
Zajec Peter, FE,UL

6. Ocena dinamičnega odziva izhodnega toka enosmernega močnostnega pretvornika s sklopljenima dušilkama na podlagi metode lege korenov
Stare Živa, FE,UL
Drobnič Klemen, FE,UL
Nemec Mitja, FE,UL

7. Programirljivi logični krmilnik Siemens S7-1200 in zaznavanje spremembe logičnega stanja spremenljivke
Petkovšek Marko, FE,UL
Nedeljković David, FE,UL

Merilna tehnika / Measurement

MT.1 Merilna tehnika / Measurements

19.09.2022 ob/at 14:00 v/in B
Preds./Chair: Gregor Geršak

1. Sistem za avtomatsko meritev sklopljenosti navitij za potrebe načrtovanja sistemov za brezžični prenos energije
Domajnko Jure, FERI,UM
Friš Rok, FERI,UM
Prosen Nataša, FERI,UM
Truntič Mitja, FERI,UM

2. Okoljski senzorji in umerjanje
Janežič Andraž, FE,UL
Begeš Gaber, FE,UL

3. Učinkovitost merjenja telesne temperature v epidemijah
Pušnik Igor, FE,UL

4. Načrtovanje proti-prekrivnega filtra za praktični šumni termometer
Tavčar Rok, FE,UL
Beguš Samo, FE,UL
Bojkovski Jovan, FE,UL

Akustika in elektroakustika / Acoustics and Electroacoustics

AE.1 Akustika in elektroakustika / Acoustics and Electroacoustics

19.09.2022 ob/at 15:30 v/in B
Preds./Chair: Franc Policardi

1. Tonewood Treatment Ideas for Musical Instruments Soundboards
Roohnia Mehran, Karaj Branch, IAU
Policardi Franc, FE,UL

2. Izbira zvočnika za meritve v tlačnem polju
Beguš Samo, FE,UL
Battelino Saba, ORL-UKC, LJ

3. 3D lasersko skeniranje kot podporno orodje za akustiˇcno sanacijo stare industrijske hale
Kavka Urban, InnoRenew CoE
Prislan Rok, InnoRenew CoE

4. Lokalizacija mikrofonskega polja z uporabo laserskega skenerja
Prislan Rok, InnoRenew CoE

5. Noise pollution reduction based on recycled fiberglass from discarded wind turbine blades
Nielsen Jakob W, M ApS, Danemark
Policardi Franc, FE,UL

6. Physical parameters obtained by autocorrelation function and several psychoacoustical responses
Shimokura Ryota, GSES, Osaka University

7. Variations on the Snail-Analyser and its spectral estimates for the accurate tuning of musical sounds: a strobe tuner like display
Hélie Thomas, CNRS, Paris
Picasso Charles, CNRS, Paris
Piéchaud Robert, IRCAM, Paris
Jousserand Michael, Buffet Crampon, France
Colinot Tom, Buffet Crampon, France

Računalništvo in informatika / Computer and Information Science

CS.1 Računalniška inteligenca / Computational Intelligence

19.09.2022 ob/at 14:00 v/in A
Preds./Chair: Aleš Zamuda

1. Detekcija vegetacijskih krajinskih elementov v podatkih LiDAR in ortofoto z nevronsko mrežo
Horvat Štefan, FERI,UM
Kohek Štefan, FERI,UM
Ivajnšič Danijel, FNM, UM
Strnad Damjan, FERI,UM

2. Arhitektura sistema za izvedbo tekmovanja v mobilni robotiki
Ilc Nejc, FRI,UL
Maležič Jakob, FRI,UL
Rezar Matija, FRI,UL
Sluga Davor, FRI,UL

3. Razširitev označevalnega jezika Markdown z aritmetičnimi operacijami, matematičnimi in logičnimi funkcijami v tabelah
Marinič Aleks, FERI,UM
Kosar Tomaž, FERI,UM

4. Neperiodična binarna zaporedja z dobrimi avtokorelacijskimi lastnostmi: nizke vrednosti stranskih režnjev
Brest Janez, FERI,UM
Bošković Borko, FERI,UM

5. Computational analysis of rhythmic data using RDA
Vestu Arthur, ESIGELEC, Rouen
Roldao Lily-Jade, ESIGELEC, Rouen
Moškon Miha, FRI,UL

6. Primerjava algoritmov QPS-PSO in jDE na potencialu Lennard-Jones
Herzog Jana, FERI,UM
Bošković Borko, FERI,UM
Brest Janez, FERI,UM

Razpoznavanje vzorcev / Pattern Recognition

PR.1 Razpoznavanje Vzorcev 1 / Pattern Recognition 1

19.09.2022 ob/at 09:30 v/in B
Preds./Chair: Luka Čehovin Zajc

1. Towards on-the fly multi-modal sensor calibration
Muhovič Jon, FE,UL
Perš Janez, FE,UL

2. A Long-Term Discriminative Single Shot Segmentation Tracker
Džubur Benjamin, FRI,UL
Lukežič Alan, FRI,UL
Kristan Matej, FRI,UL

3. Optimization-based Image Filter Design for Self-supervised Super-resolution Training
Grm Klemen, FE,UL
Štruc Vitomir, FE,UL

4. Face Morphing Attack Detection Using Privacy-Aware Training Data
Ivanovska Marija, FE,UL
Kronovšek Andrej, FRI,UL
Peer Peter, FRI,UL
Štruc Vitomir, FE,UL
Batagelj Borut, FRI,UL

5. Robustness of Surface Anomaly Detection Methods to Domain Shift
Dobrevski Matej, FRI,UL
Božič Jakob, FRI,UL
Skočaj Danijel, FRI,UL

6. Iterativna optimizacija ocen kakovosti slikovnih podatkov v sistemih za razpoznavanje obrazov
Babnik Žiga, FE,UL
Štruc Vitomir, FE,UL

PR.2 Razpoznavanje Vzorcev 2 / Pattern Recognition 2

19.09.2022 ob/at 11:00 v/in B
Preds./Chair: Borut Batagelj

7. Prototipi značilk za adaptivno zaznavanje ovir na vodni površini
Žust Lojze, FRI,UL
Kristan Matej, FRI,UL

8. Hierarchical Superquadric Decomposition with Implicit Space Separation
Šircelj Jaka, FRI,UL
Peer Peter, FRI,UL
Solina Franc, FRI,UL
Štruc Vitomir, FE,UL

9. Towards fast lighting condition inference for augmented reality
Modic Leon, FRI,UL
Čehovin Zajc Luka, FRI,UL

10. Zaznavanje gest na vgrajeni napravi s prvoosebnim pogledom
Rolih Blaž, FRI,UL
Čehovin Zajc Luka, FRI,UL

11. Wood Surface Defect Detection and Classification with a Vision Transformer: A Preliminary Study
Ožbot Miha, FE,UL
Perš Janez, FE,UL
Zdešar Andrej, FE,UL
Škrjanc Igor, FE,UL

12. Klasifikacija napak spletnih servisov s pomočjo analize sentimenta odgovorov
Justin Tadej, Medius d.o.o., LJ
Jurkovič Martin, Medius d.o.o., LJ
Trajkova Elena, Medius d.o.o., LJ
Šenica David, Medius d.o.o., LJ
Brajak Viktor, Medius d.o.o., LJ

Biomedicinska tehnika / Biomedical Engineering

BM.1 Biomedicinska tehnika / Biomedical Engineering

20.09.2022 ob/at 11:00 v/in C
Preds./Chair: Peter Kramar

1. Izražanja genov po genski elektrotransfekciji z električnimi pulzi različnih trajanj – eksperimenti in model
Potočnik Tjaša, FE,UL
Panić Damjana, Lumentum d.o.o., Škofljica
Miklavčič Damjan, FE,UL
Maček Lebar Alenka, FE,UL

2. Magnetic Resonance Electrical Impedance Tomography Assessment of Electroporation in Different Complex Structures
Stručić Marko, FE,UL
Genovese Jessica, Dep.of Agr. and Food Sci., UB, Cesena
Mahnič-Kalamiza Samo, FE,UL
Serša Igor, IJS, Lj
Novickij Vitalij, IHMF, VGTU, Vilnius
Miklavčič Damjan, FE,UL
Matej Kranjc, FE,UL

3. Genska elektrotransfekcija na komercialno dostopnih poroznih insertih
Vindiš Tina, FE,UL
Blažič Anja, FE,UL
Potočnik Tjaša, FE,UL
Sachdev Shaurya, FE,UL
Rems Lea, FE,UL

4. Pulzni oksimeter za uporabo pri laboratorijskih vajah
Škrlj Luka, FE,UL
Turk Tina, FE,UL
Primožič Urša, FE,UL
Ocepek Domen, FE,UL
Kramar Peter, FE,UL

5. Spremljanje sedimentacije eritrocitov v krvi med centrifugiranjem
Penič Samo, FE,UL
Klanjšček Nejc, FE,UL

Didaktika / Didactics

DI.1 Didaktika / Didactics

20.09.2022 ob/at 11:00 v/in D
Preds./Chair: Urban Burnik

1. Developing the multiple intelligences and the reading culture at the School of economics and business University of Ljubljana
Peterlin Judita, EF, UL
Garbin Praničević Daniela, EF, Univ. of Split

2. Vsebinska aktualizacija učnega načrta tehnike in tehnologije
Sever Špela, PF, UL
Jamšek Janez, PF, UL

3. Učinkovitost obrnjenega učenja pri poučevanju tehnike in tehnologije
Rupel Nika, OŠ Polje, LJ
Jamšek Janez, PF, UL

4. CPU simulator FlyHip
Šter Branko, FRI,UL
Daubin Paul, ESIGELEC, Rouen

5. Development of an interactive electronic textbook model for learning mathematics in preschool age
Ivković Vanja, FE, UB, Belgrade
Drašković Dražen, FE, UB, Belgrade

6. Učne metode in orodja v procesu študija izbranih vsebin elektrotehnike na daljavo
Burnik Urban, FE,UL

Študentski članki / Student Competition IEEE Slovenia

ST.1 Študentski prispevki 1 / Student Papers 1

19.09.2022 ob/at 09:30 v/in A
Preds./Chair: Jože Guna

1. Izdelava signalnega generatorja na osnovi mikrokrmilnika STM32G061
Kavčič Luka, FE,UL

2. Vpliv impedance omrežja na vodenje trifaznega aktivnega pretvornika v orientaciji omrežne napetosti
Rober Jaka, FERI,UM

3. Koaksialna zasnova merilnega upora na tiskanem vezju
Meh Peer Jaša Vid, FE,UL

4. Merilni sistem za določanje kvalitete LED svetlobnih virov za gospodinjstva
Markovič Matic, FERI,UM

5. Modeliranje in simulacija aktivne CMOS sklopljene tuljave po principu kapacitivnega giratoja
Klanjšček Nejc, FE,UL

ST.2 Študentski prispevki 2 / Student Papers 2

19.09.2022 ob/at 11:00 v/in A
Preds./Chair: Jože Guna

6. Intuitivno učenje kolaborativne robotske roke s pomočjo mešane resničnosti
Glušič Maja , FERI,UM

7. Classificaiton of Social Media Comments as Hate Speech – Comparative study
Pelhan Jer, FRI,UL

8. Primerjava simuliranja in modeliranja transformatorjev v PowerFactoryu in Simulinku ter izpeljava in implementacija nesimetričnega modela transformatorja
Kolarič Urh, FERI,UM

9. Features and Models for Short-term Household Energy Consumption Forecast
Makovec Martin, IJS, Lj

10. Evaluation of inertial measurement units for determining the knee angle during cycling
Obradović Saša, FE,UL


Questions and comments / Vprašanja in komentarji: