IEEE Slovenija

ERK 2020
21. - 22. September 2020
Hotel Bernardin, Portorož

Call for papers: 29th International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2020

The ERK 2020 conference will be held on September 21-22, 2020 in Congress Center Bernardin, Portorož, Slovenia. The conference is organized by the IEEE Slovenia Section together with Faculty of Electrical Engineering University of Ljubljana and other Slovenian professional societies. The Conference is bilingual, with presentations in English and Slovenian.

Conference topics:

VP - Invited LecturesCS - Computer Science
EL - ElectronicsPR - Pattern Recognition
TC - TelecommunicationsBM - Biomedical Engineering
AR - Automatic Control and RoboticsMM - Multimedia
SM - Modeling and SimulationDI - Didactics
ME - Power EngineeringST - Student Papers
MT - MeasurementAE - Acoustics and Electroacoustics

Author info:

 • Extended paper submission deadline: 20. July 2020
 • Notification of acceptance: 19. August 2020
 • Camera-ready: 31. August 2020

ERK Template: doc, pdf, LaTeX.

A note on COVID-19 Coronavirus

The priority of ERK 2020 Conference Organizing Committee is safety of all conference participants. According to the current situation, ERK 2020 is scheduled to be held as planned on September 21-22. The papers that will be accepted by the review process will be published on the conference site.

We monitor travel advisories related to the COVID-19 and we will promptly update the eventual changes on ERK 2020 website. Hope to see you all in September!

Vabilo na devetindvajseto mednarodno Elektrotehniško in računalniško konferenco ERK 2020

Konferenca bo potekala v kongresnem centru Bernardin v Portorožu. Na konferenci bo od 21. do 22. septembra 2020 poleg rednih sekcij bogat vzporedni strokovni program v dveh dneh, zato Vas vzpodbujamo, da si vzamete čas in se v tej atmosferi informirate in pogovorite o novostih, trendih in možnosti razvoja naše stroke na specifičnih področjih, za katere in od katerih živite. Vabljena, pregledna in poučna predavanja bodo dopolnjevala osnovni program konference, kjer bodo raziskovalci poročali o svojih dosežkih pred kritičnim strokovnim forumom udeležencev. Delovna jezika sta slovenski, ker se negovanju slovenske tehniške besede ne moremo odpovedati, in angleški, s čimer vabimo vedno več udeležencev iz tujine. Na konferenci bodo zastopana naslednja področja:

 • elektronika,
 • telekomunikacije,
 • avtomatika in robotika,
 • simulacije in modeliranje,
 • akustika in elektroakustika,
 • računalništvo in informatika,
 • razpoznavanja vzorcev,
 • multimedija,
 • biomedecinska tehnika,
 • močnostna elektrotehnika,
 • merilna tehnika,
 • didaktika in študentski prispevki.

Konferenco organizira Slovenska sekcija IEEE v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in drugimi strokovnimi društvi. Članek naj obsega 4 strani in je napisan v slovenščini ali angleščini, vendar od avtorjem pričakujemo, da bodo v istem jeziku članek predstavili tudi na konferenci! Preliminarni urnik za avtorje:

 • Podaljšan rok za oddajo članka: 20. julij 2020
 • Obvestilo o izboru: 19. avgust 2020
 • Oddaja za tisk: 31. avgust 2020

Študente SB Ljubljana in SB Maribor vabimo na tekmovanje študentskih prispevkov 2020 Slovenske sekcije IEEE.

Vabilo na tekmovanje študentskih prispevkov 2020 Slovenske sekcije IEEE.

Predloge za pisanje prispevka: doc, pdf, LaTeX.