IEEE Slovenija

ERK 2019
23. - 24. September 2019
Hotel Bernardin, Portorož

Call for papers: 28th International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2019

The ERK 2019 conference will be held on September 23-24, 2019 in Congress Center Bernardin, Portorož, Slovenia. The conference is organized by the IEEE Slovenia Section together with Faculty of Electrical Engineering University of Ljubljana and other Slovenian professional societies. The Conference is bilingual, with presentations in English and Slovenian.

Conference topics:

EL - ElectronicsMT - Measurement
TC - TelecommunicationsME - Power Engineering
MM - MultimediaCS - Computer Science
AR - Automatic Control and RoboticsPR - Pattern Recognition
SM - Modeling and SimulationBM - Biomedical Engineering
AE - Acoustics and ElectroacousticsDI - Didactics

Author info:

 • Paper submission deadline is extended to: 19. July 2019
 • Notification of acceptance: 22. August 2019
 • Camera-ready: 3. September 2019

ERK Template: doc, pdf, LaTeX.

Final Program:

https://erk.fe.uni-lj.si/2019/

Vabilo na osemindvajseto mednarodno Elektrotehniško in računalniško konferenco ERK 2019

Konferenca bo potekala v kongresnem centru Bernardin v Portorožu. Na konferenci bo od 23. do 24. septembra 2019 poleg rednih sekcij bogat vzporedni strokovni program v dveh dneh, zato Vas vzpodbujamo, da si vzamete čas in se v tej atmosferi informirate in pogovorite o novostih, trendih in možnosti razvoja naše stroke na specifičnih področjih, za katere in od katerih živite. Delovna jezika sta slovenski, ker se negovanju slovenske tehniške besede ne moremo odpovedati, in angleški, s čimer vabimo vedno več udeležencev iz tujine. Na konferenci bodo zastopana naslednja področja:

 • elektronika,
 • telekomunikacije,
 • multimedija,
 • avtomatika in robotika,
 • simulacije in modeliranje,
 • akustika in elektroakustika,
 • močnostna elektrotehnika,
 • merilna tehnika,
 • računalništvo in informatika,
 • razpoznavanja vzorcev,
 • biomedecinska tehnika,
 • didaktika

Konferenco organizira Slovenska sekcija IEEE v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in drugimi strokovnimi društvi. Članek naj obsega 4 strani in je napisan v slovenščini ali angleščini, vendar od avtorjem pričakujemo, da bodo v istem jeziku članek predstavili tudi na konferenci.

 • Rok za oddajo članka je podaljšan do: 19. julija 2019
 • Obvestilo o izboru: 22. avgust 2019
 • Oddaja za tisk: 3. september 2019

Vabilo na tekmovanje študentskih prispevkov 2019 Slovenske sekcije IEEE. Rok za oddajo je podaljšan do: 19. julija 2019

Predloge za pisanje prispevka: doc, pdf, LaTeX.

Končni Program:

https://erk.fe.uni-lj.si/2019/

Urnik / Schedule

Dogodki / Events

Ponedeljek / Monday 23.9.2019

 • 12h - Študentsko tekmovanje / Student Competition
 • 18h - Otvoritev / Opening ceremony
 • 20h - Konferenčna večerja / Conference Dinner (GH Bernardin)

Torek / Tuesday 24.9.2019

 • 12h15 - Kosilo / Lunch (Taverna Mediteran)