ERK 2024
26. - 27. September 2024
Hotel Bernardin, Portorož

Call for papers: 33th International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2024

The ERK 2024 conference will be held on September 26-27, 2024 in Congress Center Bernardin, Portorož, Slovenia. The conference is organized by the IEEE Slovenia Section together with Faculty of Electrical Engineering University of Ljubljana and other Slovenian professional societies. The Conference is bilingual, with presentations in English and Slovenian.

Conference topics:

VP - Invited LecturesCS - Computer Science
EL - ElectronicsPR - Pattern Recognition
TC - TelecommunicationsBM - Biomedical Engineering
AR - Automatic Control and RoboticsMM - Multimedia
SM - Modeling and SimulationDI - Didactics
ME - Power EngineeringST - Student Papers
MT - MeasurementAE - Acoustics and Electroacoustics

Author info:

 • Paper submission deadline: 8. July 2024
 • Notification of acceptance: 21. August 2024
 • Camera-ready: 4. September 2024

ERK Template: doc, pdf, LaTeX.

Vabilo na triintrideseto mednarodno Elektrotehniško in računalniško konferenco ERK 2024

Konferenca bo potekala v kongresnem centru Bernardin v Portorožu. Na konferenci bo od 26. do 27. septembra 2024 poleg rednih sekcij bogat vzporedni strokovni program v dveh dneh, zato Vas vzpodbujamo, da si vzamete čas in se v tej atmosferi informirate in pogovorite o novostih, trendih in možnosti razvoja naše stroke na specifičnih področjih, za katere in od katerih živite. Vabljena, pregledna in poučna predavanja bodo dopolnjevala osnovni program konference, kjer bodo raziskovalci poročali o svojih dosežkih pred kritičnim strokovnim forumom udeležencev. Delovna jezika sta slovenski, ker se negovanju slovenske tehniške besede ne moremo odpovedati, in angleški, s čimer vabimo vedno več udeležencev iz tujine. Na konferenci bodo zastopana naslednja področja:

 • elektronika,
 • telekomunikacije,
 • avtomatika in robotika,
 • simulacije in modeliranje,
 • akustika in elektroakustika,
 • računalništvo in informatika,
 • razpoznavanja vzorcev,
 • multimedija,
 • biomedecinska tehnika,
 • močnostna elektrotehnika,
 • merilna tehnika,
 • didaktika in študentski prispevki.

Konferenco organizira Slovenska sekcija IEEE v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in drugimi strokovnimi društvi. Članek naj obsega 4 strani in je napisan v slovenščini ali angleščini, vendar od avtorjem pričakujemo, da bodo v istem jeziku članek predstavili tudi na konferenci!

Študente SB Ljubljana in SB Maribor vabimo na tekmovanje študentskih prispevkov 2024 Slovenske sekcije IEEE.

Predloge za pisanje prispevka: doc, pdf, LaTeX.