Organizatorji ERK 2024 / ERK 2024 Organizers

Konferenčni odbori / Conference Committee

Predsednik konference
Conference Chairman

Andrej Žemva
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25, 1001 Ljubljana
andrej.zemva@fe.uni-lj.si
Častni predsednik konference
Honorary Conference Chairman

Baldomir Zajc

Podpredsednik konference
Conference Vice Chairman

Matej Zajc, FE, UNI Lj, matej.zajc@fe.uni-lj.si

Predsednik programskega odbora
Program Committee Chairman

Andrej Trost, FE, UNI Lj, andrej.trost@fe.uni-lj.si

Predsednik odbora za tisk
Publications Chairman

Aleksander Sešek, FE, UNI Lj

Programski odbor
Program Committee
Agrež Dušan
Ambrožič Vanja
Atanasijević-Kunc Maja
Batagelj Boštjan
Baudoin Genevieve
Begeš Gaber
Beguš Samo
Bešter Janez
Blažič Sašo
Bojkovski Jovan
Brezočnik Zmago
Brglez Franc
Bulić Patricio
Bürmen Arpad
Burnik Urban
Corchado Emilio
Debevc Matjaž
Debono Carl
Delimar Marko
Dobrišek Simon
Dolinar Gregor
Drnovšek Janko
Drobnič Klemen
Fajfar Iztok
Fišer Rastko
Frohlich Hubert
Gams Matjaž
Geršak Gregor
Gruden Timotej
Grum Bernard
Guna Jože
Humar Iztok
Iglič Aleš
Jager Franc
Jagodič Marko
Jakus Grega
Jankovec Marko
Jarm Tomaž
Javornik Tomaž
Kamnik Roman
Klančar Gregor
Kos Andrej
Kos Anton
Košir Andrej
Kotnik Tadej
Kramar Peter
Krč Janez
Kristan Matej
Kuzle Igor
Kužnar Roman
Lavrič Henrik
Logar Vito
M. Tonello Andrea
Maček-Lebar Alenka
Makuc Danilo
Mandeljc Rok
Meža Marko
Mihelj Matjaž
Miklavčič Damijan
Miljavec Damijan
Mujčić Aljo
Munih Marko
Mušič Gašper
Nedeljković David
Nešković Nataša
Pantoš Miloš
Papič Igor
Perš Janez
Petkovšek Marko
Podgorelec Vili
Pogačnik Matevž
Policardi-Antoncich Franc
Pustišek Matevž
Pušnik Igor
Richter Kurt
Rihar Andraž
Sedlar Urban
Sernec Radovan
Sešek Aleksander
Skočaj Danijel
Sodnik Jaka
Solina Franc
Stančin Sara
Sterle Janez
Stojmenova Duh Emilija
Suljanović Nermin
Škrjanc Igor
Šprager Sebastijan
Štern Andrej
Štruc Vitomir
Tabernik Domen
Tomažič Sašo
Topič Marko
Tosato Fabio
Tuma Tadej
Ude Aleš
Umek Anton
Vidmar Matjaž
Vončina Danjel
Zajc Matej
Zajec Peter
Zamuda Aleš
Zazula Damjan
Zupančič Borut
Žalik Borut
Žemva Andrej